Person / Aktør:
Justisdepartementet
Justisdepartementet

Innlegg:
– Ofrene for kriminalitet skal vite at vi er på deres side. Det er voldsutøveren som skal ha på fotlenken, ikke den voldsutsatte, sier justisminister Monica Mæland: Regjeringen foreslår 10 mill kroner til økt bruk av omvendt voldsalarm. #statsbudsjettet https://t.co/d6f7lMjkSZ https://t.co/9izqRpybt0

Emneknagger:

Postet:
2021-10-12 14:43:39

Delt innhold:
Økt bruk av omvendt voldsalarm
Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til økt bruk av kontaktforbud med elektronisk kontroll (omvendt voldsalarm). Arbeidet med å bekjempe overgrep, voldtekt og vold i nære relasjoner er et viktig satsingsområde for regjeringen.