Beta
Søket ga 1045 treff.
Olje- og energidep
2022-05-19 10:47:14

Olje- og energidepartementet mottok i dag en rapport om norsk og nordisk effektbalanse fram mot 2030, fra @NVE. Effektbalansen handler om kraftsystemets evne til å levere strøm til norske sluttbrukere i alle tider av året og under vekslende værforhold☀️⚡️ https://t.co/TEJWEUVSbB https://t.co/3Sa0tGJdUM

Olje- og energidep
2022-05-18 10:58:25

Norway has ambitious goals on offshore wind 🔌🌊\nThe target is to open up areas that will generate use of offshore wind power to generate new electricity on a par with the total amount of electricity currently produced in Norway by 2040. Read more (ENG): https://t.co/I2Juxrpw5M https://t.co/1ITRZyAzYB

Olje- og energidep
2022-05-16 12:49:44

Utdrag frå olje- og energiminister Terje Aaslands kalender for veke 20👇 https://t.co/mFdGDd5fdw

Olje- og energidep
2022-05-13 21:15:37

RT @Statsmin_kontor: Samarbeid om CO2-fangst med britisk avfallsbransje: CO2-utslipp fra søpla til Londons innbyggere skal fanges og lagres på bunnen av Nordsjøen, i lageret til norske Langskip. https://t.co/ccO8JPuI8h https://t.co/n1Y4krbRPA

Olje- og energidep
2022-05-12 15:41:53

Regjeringa foreslår å løyve 65 millionar kroner til kartlegging av havbotnen i utlysingområda. Det blir også foreslått ei løyving på 10 millionar kroner for å kartleggje korleis eksisterande og nye næringar påverkar kvarandre og økosystema #RNB2022 https://t.co/WJWdf99jqf

Olje- og energidep
2022-05-12 15:41:05

Regjeringa foreslår 10 millionar kroner i auka løyvingar for å styrkje kunnskapen og kapasiteten til å analysere kraftmarknaden og energisystema. I tillegg skal det utviklast framtidige kraftmarknadsmodellar #RNB2022 https://t.co/LO2KUCVTX0

Olje- og energidep
2022-05-12 15:33:44

Regjeringa sitt anslag for statens netto kontantstraum frå petroleumsverksemda i 2022 er i revidert nasjonalbudsjett anslått til 933 milliardar kroner. Det er om lag 646 milliardar kroner meir enn i fjor #RNB2022 https://t.co/nZKOBBqB54

Olje- og energidep
2022-05-12 15:32:55

I revidert nasjonalbudsjett 2022 foreslår regjeringa ei finansieringsløysing som legg til rette for at bygginga av CO2-fangstprosjektet ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud kan starte i 2022 #RNB https://t.co/y7qv3NvOf1

Olje- og energidep
2022-05-12 11:39:43

Her finn du @oeddep sine pressemeldingar i samband med revidert nasjonalbudsjett (RNB). I år blir RNB lagt fram på same dag som #nynorskdagen, og difor er alle pressemeldingane våre om det reviderte budsjettet på nynorsk. God lesnad! https://t.co/wOewoXJBFj

Olje- og energidep
2022-05-12 11:07:43

Regjeringa foreslår ei finansieringsløysing som legg til rette for at bygginga av CO2-fangstprosjektet ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud kan starte i 2022. Det gir ein årleg CO2-reduksjon på inntil 400 000 tonn frå 2026 #RNB2022 https://t.co/y7qv3NNpDB

Olje- og energidep
2022-05-12 11:01:12

Her finn du @oeddep sine pressemeldingar i samband med revidert nasjonalbudsjett. I år blir revidert nasjonalbudsjett lagt fram på same dag som nynorskdagen, og difor er alle pressemeldingane våre om det reviderte budsjettet på nynorsk. God lesnad! https://t.co/wOewoXJBFj

Olje- og energidep
2022-05-09 16:30:05

Olje- og energiminister @terjeaa mottok i dag sin første plan for utbygging og drift (PUD) som statsråd for prosjektet Eldfisk Nord. Operatør @conocophillips vil investere 10 milliarder kr💰 sammen med partnerne. Les mer: https://t.co/ysbE9WMleL

Olje- og energidep
2022-05-09 15:19:11

RT @hvengen: Ein lytta og ein forklarte då vi tok opp podkast med @amund statssekretær i @oeddep sist veke. Lytt her: Viktigere og vanskeligere - kraftpolitikk med kriser på alle kanter. https://t.co/RD1kPnMdp8 https://t.co/CNRV14fSP8

Olje- og energidep
2022-05-09 13:19:41

Utdrag frå olje- og energiminister Terje Aaslands kalender for veke 19 https://t.co/oU95JnbyrA

Olje- og energidep
2022-05-08 06:51:51

RT @ClimateEnvoy: Thank you to @jonasgahrstore for the great discussions on climate today.  Our strong partnership with Norway to combat deforestation, rapidly reduce methane from the global oil and gas sector, and preserve and protect the oceans is key to combating climate change.

Olje- og energidep
2022-05-06 13:55:36

Etter innspill fra nettselskaper og organisasjoner har regjeringen besluttet hvordan den nye nettleiemodellen skal innrettes; en overgangsperiode på to år for kravet om at energileddet maksimalt kan utgjøre 50 % av inntektene til nettselskapene. Les mer: https://t.co/Yvqqt0IT7L

Olje- og energidep
2022-05-04 10:27:19

God formiddag fra Nordsjøen! Terje Aasland er på vei til sin første offshoretur som olje- og energiminister på Edvard Grieg-feltet til @LundinNorway. Feltet på Utsirahøyden har vært i produksjon siden 2015 og bidrar til en stabil energiforsyning av olje og gass til Europa🌊💡🔌 https://t.co/eKtvRWlcod

Olje- og energidep
2022-05-03 15:31:21

Tinfos I kraftverk🌊på Notodden ble satt i drift allerede i 1901 og var sentral i etableringen av @NorskHydroASA. Siden har kraften vært helt sentral i næringsutviklingen i regionen. @terjeaa fikk mange gode innspill under sitt besøk i dag om hvordan utviklingen må fortsette🔌💡 https://t.co/HqDpWLJsB6

Olje- og energidep
2022-04-29 15:31:13

Norge har blitt klaget inn for den europeiske menneskerettighetsdomstolen m/ påstand om at tildelingen av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde representerer et brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Staten mener vedtaket må avvises https://t.co/1211psR7UT

Olje- og energidep
2022-04-29 12:32:37

Utdrag frå olje- og energiminister Terje Aaslands kalender for veke 18⬇️\nhttps://t.co/NpU5wwYw33

Laster...
Laster...