Beta
Søket ga 1333 treff.
Olje- og energidep
2024-01-01 10:12:26

Godt nyttår frå oss i energidepartementet ✨ https://t.co/zfhFzwwjoJ

Olje- og energidep
2023-12-22 12:33:19

Olje- og energidepartementet godkjenner ombygging av Draugen og Njord. \n\nOED har gitt konsesjoner og godkjent utbyggingsplaner som innebærer at driften av Draugen- og Njordplattformen i Norskehavet legges om til drift med kraft fra land. https://t.co/JyoGdxiRb3

Olje- og energidep
2023-12-20 10:06:20

Her finn du foto frå då avtalen mellom Sør-Fosen sijte og Fosen Vind blei signert: https://t.co/UH4mqVyFHa

Olje- og energidep
2023-12-19 16:05:45

Fosen-saka: Løysing i meklinga mellom Sør-Fosen sijte og Fosen Vind.\n\nAvtalen skal bidra til å sikre vidare reindrift, mildne driftsmessige ulemper, og dessutan gi eit grunnlag for framtidig kulturutøving for Sør-Fosen sijte i eit generasjonsperspektiv.\nhttps://t.co/BcCVsCUUJx

Olje- og energidep
2023-12-01 13:24:10

Her kan du lese utdrag frå olje- og energiministeren sitt program for neste veke. https://t.co/gbCX4qPq5D

Olje- og energidep
2023-11-24 15:45:18

I dag fekk energiklagenemda eit nytt medlem. 🥳 Lagdommar Tormod Anders Sletten skal, saman med tre gjenoppnevnte medlemmer, dei neste fire åra behandle klagar på enkeltvedtak fatta av RME.\nhttps://t.co/8vTAczpP9y

Olje- og energidep
2023-11-24 13:52:34

Nye tall viser at fornybarnæringen fortsetter å vokse og leverer gode resultater i 2022. \n– Energinæringen har en enorm betydning for verdiskaping og sysselsetting i Norge og ikke minst også for Europas energisikkerhet, sier minister Terje Aasland.\n\nhttps://t.co/xuckffEsgq

Olje- og energidep
2023-11-21 17:51:15

«I believe it is possible to achieve energy security and push for energy transition at the same time. We must reach net zero emissions, while securing a just transition of the workforce», Minister Terje Aasland said at today’s #aconf23.\n\nhttps://t.co/LGDMog4ge1 https://t.co/IZREYAcp6D

Olje- og energidep
2023-11-20 18:36:45

The North Sea is open for storage business! Formalizing the world's first MOU for cross border CO2-transportation and storage. Congratulations @yara and @NorLightsJV! A big day for you, and a big day for the decarbonization of Europe. @NorwayEU https://t.co/jfvcfyWCd9

Olje- og energidep
2023-11-15 13:07:02

Sju søknader om å delta i auksjon om havvind i Sørlige Nordsjø II. Nå skal departementet starte jobben med å vurdere søknadene⚡️\n\nhttps://t.co/6rtgjwNMTj

Olje- og energidep
2023-11-07 16:07:40

Nå er endelig utkast til differansekontrakt for havvind på Sørlige Nordsjø II publisert👏\nhttps://t.co/wqam6my2ds

Olje- og energidep
2023-11-03 15:01:01

– Vi vil sikre at strømkundene kan ta gode valg når de kjøper en strømavtale. Derfor har regjeringen lovet kraftige tiltak for å få bukt med dårlige avtaler og gi forbrukerne bedre beskyttelse, sier OED-minister Terje Aasland. Nå sendes forslaget på høring:https://t.co/BVAI7CcxPz

Olje- og energidep
2023-10-31 15:53:29

Norway and the US are committed to further investment in renewable energy sources and to strengthening cooperation to meet our respective green transition targets. Min. Terje Aasland and @AsstSecENR signed the statement in Washington D.C yesterday🇳🇴🇺🇸 👇https://t.co/L3tqdFJMvb https://t.co/FsQcCQ0R1M

Olje- og energidep
2023-10-24 18:18:34

Her kan du lese olje- og energiministerens tale på konferansen: https://t.co/TUgAsVSDIc

Olje- og energidep
2023-10-24 18:13:57

– Energi og klima står sentralt i forholdet mellom Norge og EU, og Norge vil også framover være en stabil og forutsigbar leverandør av energi til Europa, sa statsråd Terje Aasland da han sammen med EUs energikommisær åpnet den 6. energikonferansen i regi av Norge og EU. https://t.co/GxgKsvyZYf

Olje- og energidep
2023-10-13 16:30:26

Utdrag frå olje- og energiminister Terje Aaslands kalender for veke 42 https://t.co/g5paKmcOLd

Olje- og energidep
2023-10-12 10:54:28

I dag leverte straumprisutvalet sin rapport til olje- og energiminister Terje Aasland. Utvalet har vurdert kva tiltak på kort og lang sikt som kan sikre straumbrukarar lågare og meir føreseielege prisar, innafor handlingsrommet i EØS-avtalen.\n\nhttps://t.co/fWoELXcKes https://t.co/LSUh3oOwLd

Olje- og energidep
2023-10-12 09:59:00

I dag leverer straumprisutvalet sin rapport til olje- og energiministeren. Framlegginga kan følgjast direkte klokka 10.30. \n\nhttps://t.co/YQS7iy90wO

Olje- og energidep
2023-10-10 14:55:50

Regjeringen er i gang med en ny stortingsmelding om flom og skred. Olje- og energidepartementet ønsker innspill til arbeidet, og inviterer til innspillsmøte fredag 27. oktober på Hamar. Les mer: https://t.co/igMdelbi88

Olje- og energidep
2023-10-09 09:53:11

Torsdag 12. oktober leverer straumprisutvalet sin rapport til olje- og energiminister @terjeaa. Utvalet har fått i oppgåve å vurdere dagens system for å fastsetje straumprisen. \n\nhttps://t.co/YQS7iy90wO

Laster...
Laster...