Person / Aktør:
Kommunal- og moddep
Kommunal- og moddep

Innlegg:
Vi skal fortsetje å skape meir og inkludere fleire. For å setje kommunane i stand til å levere gode tenester til innbyggjarane sine, foreslår regjeringa at kommunesektoren får ein vekst i frie inntekter på 2 milliardar kroner i 2022. #statsbudsjettet https://t.co/MwkgSQJduR

Emneknagger:

Postet:
2021-10-12 12:55:14

Delt innhold:
Kommunesektoren får styrkt dei frie inntektene med 2 milliardar kroner i 2022
For å setje kommunane i stand til å levere gode tenester til innbyggjarane sine, foreslår regjeringa at kommunesektoren får ein vekst i frie inntekter på 2 milliardar kroner i 2022.