Person / Aktør:
Samferdselsdep

Innlegg:
- Vi er avhengige av vegane våre. Derfor må dei vere trygge, både fordi vi tek vare på dei og fordi vi bygger nytt. Samstundes jobbar vi for at byane våre blir grønare, seier @KAHareide #statsbudsjettet https://t.co/5zGVWMJg12

Emneknagger:

Postet:
2021-10-12 15:09:37

Delt innhold:
Ei framtid med tryggare vegar og grønare byar
- Satsinga på effektiv vegutbygging, utsleppsfrie ferjer og grønare byar med gode tiltak for gåande, syklande og kollektivtrafikken er viktig, seier Hareide.