Beta
Søket ga 30 treff.
Forsvarsdepartement
2023-05-11 15:46:58

Revidert nasjonalbudsjett: Regjeringa foreslår å bruka om lag 167 millionar kroner på Andøya for å styrkja evna til alliert mottak og for å støtta sivile aktørar med relasjon til Forsvaret.\n\nhttps://t.co/ldgotvBK7T #RNB #statsbudsjettet

Forsvarsdepartement
2023-05-11 11:46:25

Regjeringa tar grep for å sikre teknikarar til F-35 kampfly:\n\n- Vi kan ikkje setje oss i ein situasjon der flya blir ståande på bakken på grunn av manglande teknisk personell, seier Bjørn Arild Gram (Sp).\n\nhttps://t.co/yxKFaqXz3D #RNB #Statsbudsjettet

Ingrid Fiskaa
2022-06-14 13:58:27

RT @NeitilAtomvapen: Tusen takk til @SVparti som prioriterer nedrustning og sikrer støtten til organisasjoner som jobber med avskaffelse av atomvåpen. @kariekas @ingridfiskaa @vonKnag #rnb

Rødt
2022-05-12 19:02:38

Rødt mener regjeringa ikke gjør nok mot de galopperende prisene i revidert nasjonalbudsjett. Hva mener du?\n\n#rnb #revidertnasjonalbudsjett

Olje- og energidep
2022-05-12 15:32:55

I revidert nasjonalbudsjett 2022 foreslår regjeringa ei finansieringsløysing som legg til rette for at bygginga av CO2-fangstprosjektet ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud kan starte i 2022 #RNB https://t.co/y7qv3NvOf1

📘Vet du at elever på ungdomsskolen og videregående kan få gratis leksehjelp gjennom Røde Kors sin digitale leksehjelp? 📕Stadig flere elever bruker leksehjelpen, så nå vil regjeringen at Røde Kors sin digitale leksehjelp skal få 6 millioner kroner til å utvikle plattformen og lage en enda mer moderne løsning slik at flere ungdommer kan få hjelp med leksene! 😄Regine Leksen er en av de mange dyktige frivillige som sitter klar til å hjelpe.🖐✏🎥 #RNB #revidertnasjonalbudsjett

Kjersti Toppe
Kjersti Toppe
2021-05-11 21:14:58

📘Vet du at elever på ungdomsskolen og videregående kan få gratis leksehjelp gjennom Røde Kors sin digitale leksehjelp? 📕Stadig flere elever bruker leksehjelpen, så nå vil regjeringen at Røde Kors sin digitale leksehjelp skal få 6 millioner kroner til å utvikle plattformen og lage en enda mer moderne løsning slik at flere ungdommer kan få hjelp med leksene! 😄Regine Leksen er en av de mange dyktige frivillige som sitter klar til å hjelpe.🖐✏🎥 #RNB #revidertnasjonalbudsjett

Kjersti Toppe
Kjersti Toppe
2021-05-11 19:28:30

📘Vet du at elever på ungdomsskolen og videregående kan få gratis leksehjelp gjennom Røde Kors sin digitale leksehjelp? 📕Stadig flere elever bruker leksehjelpen, så nå vil regjeringen at Røde Kors sin digitale leksehjelp skal få 6 millioner kroner til å utvikle plattformen og lage en enda mer moderne løsning slik at flere ungdommer kan få hjelp med leksene! 😄Regine Leksen er en av de mange dyktige frivillige som sitter klar til å hjelpe.🖐✏🎥 #RNB #revidertnasjonalbudsjett

📘Vet du at elever på ungdomsskolen og videregående kan få gratis leksehjelp gjennom Røde Kors sin digitale leksehjelp? 📕Stadig flere elever bruker leksehjelpen, så nå vil regjeringen at Røde Kors sin digitale leksehjelp skal få 6 millioner kroner til å utvikle plattformen og lage en enda mer moderne løsning slik at flere ungdommer kan få hjelp med leksene! 😄Regine Leksen er en av de mange dyktige frivillige som sitter klar til å hjelpe.🖐✏🎥 Regjeringen foreslår å bruke totalt 266 millioner kroner til å igjen tapt lærdom under pandemien. Les mer her👉🏻 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/266-millionar-kroner-til-a-ta-igjen-tapt-laring-hos-barn-og-unge/id2848719/ #RNB #revidertnasjonalbudsjett

I dag legg Regjeringa fram revidert nasjonalbudsjett. Regjeringa styrkjer innsatsen for å redusere negative konsekvensar av koronapandemien for sårbare grupper. ❤️ Den eine tiltakspakka, på 260 millionar kroner, skal mellom anna bidra til å: - Auke deltakinga og inkluderinga i ferie- og fritidsaktivitetar, inkludert sommarferietilbod for barn og unge og aktivitetstilbod for barn i mottak. - Styrkje satsinga på velferdsteknologi blant barn, unge og vaksne med funksjonsnedsetjingar. - Styrkje dei private og statlege barnevernsinstitusjonane som følgje av pandemien. - Styrkje kapasiteten til familievernet og stiftinga Alternativ til Vold. - Gje valdsutsette og valdsutøvararar eit betre tilbod om oppfølging, og styrkje...

Venstre
2021-05-10 17:12:13

RT @havardt: Takk til @gurimelby @Kunnskapsdep @Venstre som blar opp 6 mill i revidert nasjonalbudsjett #RNB til @rodekorsnorge Digital Lek…

Torstein T. Solberg
2020-05-14 23:09:25

RT @NinaSandberg: #Gjellestadskipet må sikres for ettertiden. Regjeringen har bare bevilget en del av et minimumsbeløp i #RNB, i statsbudsjettet må de nødvendige midler legges på bordet. Det haster med å ta vare, og vikingskipene på Bygdøy måtte vente til det nær var for sent! https://t.co/ptJUWUwh1t

– Det er dyrere å drive sykehus under koronasituasjonen. Vi foreslår derfor å styrke sykehusene med 6 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. Slik kan sykehusene trappe opp for mer pasientbehandling, samtidig som de har høy beredskap for et smitteutbrudd, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (her på besøk på Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet i dag). Regjeringen øker også bevilgningene på flere felt innen helse- og omsorgssektoren. Les mer på regjeringen.no/id2702017/ #RNB #koronaNorge #korona

Dag Inge Ulstein
2020-05-12 13:01:27

RT @norskfolkehjelp: Takk til regjeringen! Norge opprettholder nivået på internasjonal bistand i #RNB - det er grunnleggende godt nytt for de som rammes hardest av #koronakrisen. Vi kan ikke dra stigen opp etter oss i en krise som er global. @erna_solberg @jantoresanner @dagiulstein

Karin Andersen
2020-05-12 12:37:59

RT @StianAmadeus: Skuffa, men ikke overraska #RNB https://t.co/EXunHoYrSi

Helse- og omsorgsdep
2020-05-12 12:31:19

I revidert nasjonalbudsjett for 2020 foreslår regjeringen å øke bevilgningene innen utvalgte deler av helse- og omsorgssektoren for å dekke inn økte kostnader i forbindelse med håndteringen av koronavirusutbruddet. For hele oversikten, se https://t.co/SSqNjJhyr0 #RNB #koronaNorge https://t.co/37uO0kvjhr

Helse- og omsorgsdep
2020-05-12 12:26:05

- Det er behov for økte ressurser til forskning på kvinnehelse for å dekke viktige kunnskapshull. Regjeringen foreslår å styrke den strategiske satsingen med fem millioner kroner, sier helse- og omsorgsminister @BentHHoyre. Les mer på https://t.co/XFOjukQMqO #RNB https://t.co/pMdNwsrdxV

Helse- og omsorgsdep
2020-05-12 12:23:29

Regjeringen følger opp eldrereformen Leve hele livet og legger i 2021 til rette for at de kommunene som omstiller seg i tråd med reformen vil bli prioritert innenfor en rekke relevante tilskuddsordninger. For mer informasjon, se https://t.co/hF4ruYbn2w #RNB https://t.co/OtXHCWPewr

Helse- og omsorgsdep
2020-05-12 12:16:58

Regjeringa føresler ein tiltakspakke på over 400 millionar kroner, som skal gå til å betre situasjonen for sårbare born og unge, både under og etter koronakrisa. Les meir på https://t.co/pEEsimbasl #RNB https://t.co/IyivnufY2T

Trine Skei Grande
2019-05-16 06:57:06

RT @zeronorge: – Nyttetransporten skal bli utslippsfri! @Regjeringen's ekstrabevilling til #ENOVA i #RNB kan utgjøre en forskjell hvis pengene brukes smart, skriver Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport. #grøntskifte https://t.co/4HUdjVstZM

Laster...
Laster...