Person / Aktør:
Forsvarsdepartement
Forsvarsdepartement

Innlegg:
Regjeringa tar grep for å sikre teknikarar til F-35 kampfly:\n\n- Vi kan ikkje setje oss i ein situasjon der flya blir ståande på bakken på grunn av manglande teknisk personell, seier Bjørn Arild Gram (Sp).\n\nhttps://t.co/yxKFaqXz3D #RNB #Statsbudsjettet

Emneknagger:

Postet:
2023-05-11 11:46:25