Beta
Søket ga 604 treff.

Norske barn les stadig mindre, og brukar stadig meir tid på skjerm. No vil regjeringa løyve 115 millionar kroner til skulebøker i grunnskulen📘🏫\n\nI dag legg regjeringa fram forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2023. Det er ei oppdatering av statsbudsjettet som vart lagt fram i oktober i fjor. I tillegg til skulebøker er det mellom anna foreslått: \n\n➡️30 millionar kroner til skulane sitt arbeid med dei nye læreplanane.\n➡️20 millionar kroner til tiltak som skal bidra til betre bemanning og høgare kompetanse i barnehage og skule når det gjeld nykomne barn og elevar frå Ukraina.\n➡️20 millionar kroner til å dekkje utgifter...

8. mai er en dag for å minnes og for å hedre. En dag for å feire og en dag for å takke.\n\nI dag har kunnskapsminister Tonje Brenna og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe fått være med å markere frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen. Borten Moe holdt tale ved Falstadskogen i Levanger, mens Brenna har delt ut medaljer til veteraner og holdt tale i Tromsø. \n\nGratulerer med dagen! 🇳🇴\n\n📷: Svein Helge Falstad/iLevanger og Tromsø kommune

NYTT 22.JULI-SENTER: Kunnskapsminister Tonje Brenna tok denne uken det første spadetaket for det nye, permanente 22. juli-senteret i Regjeringskvartalet. \n\nEn viktig del av arbeidet er å ta imot skoleklasser, og de nye og større lokalene vil øke kapasiteten.\n\n– For å forstå hvordan hat og ekstremisme vokser, må vi snakke sammen. 22. juli-senteret er et sted man både kan minnes og der nye generasjoner kan lære. Min erfaring er at ungdommer er flinkere til å snakke om dette enn mange voksne. Jeg er glad for at det permanente senteret snart vil ta imot flere tusen elever og andre som får lære...

135 980 personer har søkt studieplass på en høyskole eller et universitet i år. Her er årets mest populære studier: \n👩‍💼 Aller flest søkere har siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole som førstevalg.\n🧑‍⚖️Hakk i hæl følger rettsvitenskap ved universitetene i Oslo og Bergen. \n🏦 Det er størst konkurranse om plassene til arkitektutdanningen ved AHO i Oslo.\nSe oversikten over de mest populære studiene her: 👇

I dag blir det kjent kva slags trendar vi ser blant søkarane i år. Er det til dømes fleire eller færre søkarar enn i fjor? Og kva for utdanningsområde har størst vekst, og kva for utdanningsområde har størst nedgang? 📈\nSjå sendinga her👇

Nå skal et eget utvalg se på konsekvensene av barn og unges skjermbruk🧑🏻‍💻7 av 10 ungdomsskoleelevene bruker minst tre timer foran skjerm hver dag på fritiden, viser tall fra Ungdata. I tillegg brukes skjerm på skolen.\n\nStatsminister Jonas Gahr Støre og kunnskapsminister Tonje Brenna besøkte denne uka Vollebekk skole i Oslo. Der har de et prøveprosjekt hvor lærere og foreldre kan styre når paddene til barna fungerer, og hvilke apper de har tilgang til. \n\n- Barn og unge bruker mye tid foran skjerm, og vi ser en økning etter pandemien. Vi vet for lite om skjermbruken til barn og unge er...

Regjeringen jobber for at skolen skal bli mer praktisk og variert🎨🔨\nDette vil den danske børne- og undervisningsministeren Mattias Tesfaye lære mer om! \n\nDenne uka var han derfor med kunnskapsminister Tonje Brenna til Allergot ungdomsskole på Jessheim, hvor de er spesielt opptatt av praktisk læring i alle fag.\n\n- Vi må ha en skole der alle barn trives og lærer, og der vi ser bredere på kunnskap. Læring skjer både gjennom teori og praktisk arbeid. Elever er ulike og lærer ulikt, derfor er regjeringen godt i gang med Ungdomsmeldinga, sier Brenna. \n\nDen skal blant annet gjøre opplæringen mer praktisk og variert for...

Photos from Kultur- og likestillingsdepartementet - Norge's post

Hva slags kompetanse trenger vi i Norge i årene som kommer? 🤔\n \n❗ Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe la fredag frem stortingsmeldingen «Utsyn over kompetansebehovet i Norge».\n \nFor å tilpasse oss fremtidens kompetansebehov mener regjeringen at:\n✅ Universiteter og høyskoler må satse mer på de utdanningene det er størst behov for\n✅Det må satses på teknologi, helse og grønn kompetanse\n✅Det må satses på utdanninger som gjør samfunnet mer produktivt og som sikrer et sterkt velferdssamfunn\n \nMålet med meldingen er å sikre et konkurransedyktig næringsliv og dekke de viktigste kompetansebehovene i arbeids- og samfunnslivet fremover. Grepene er tydeligere prioritering, mindre byråkrati...

⭐️Regjeringen vil styrke samisktilbudet i barnehager og skoler ⭐️\n\nI dag la regjeringen fram den årlige meldingen til Stortinget om samisk språk, kultur og samfunnsliv. Temaet for årets melding er kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning. Regjeringen vil:\n\n🔸 Bedre tilgang til samisk barnehagetilbud og samisk opplæring i skolen\n🔸 Sørge for flere og bedre samiske studietilbud i høyere utdanning\n🔸 Rekruttere flere til samiskspråklig høyere utdanning og forskning \n\n– Regjeringen vil at flere barn skal få et samisk barnehagetilbud, og at flere elever velger samisk i skolen. Vi trenger også at flere fullfører videregående med samisk, slik at flere kan...

I dag legger regjeringen fram forslag til en helt ny opplæringslov ⚖️\n\nBlant forslagene er:\n➡️ Rett til videregående opplæring frem til du faktisk har fullført skolen\n➡️ Rett til å bytte utdanningsprogram hvis du ombestemmer deg \n➡️ Mulighet til å ta flere fagbrev\n\n- Opplæringsloven er en av landets viktigste lover fordi den er selve rammeverket for at skolen skal lykkes. Den regulerer skolehverdagen til 820 000 barn og unge, og skal bidra til at elevene lærer og har det trygt og godt gjennom hele skolegangen sin, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.\n\nNå skal Stortinget ta stilling til forslaget til ny lov. Endringene skal etter...

Gratulerer med barnehagedagen 💛\n\nI år setter dagen søkelys på det viktige samspillet mellom liten og stor og betydningen av nok ansatte i barnehagen. Kunnskapsministeren startet dagen med et besøk i Ragnas hage barnehage der det både var lek, sang og ruging av egg. \n\n💬 Vi vet at de ansattes kompetanse er avgjørende for kvaliteten på barnehagetilbudet. Derfor ønsker regjeringen at flere er fagarbeidere og barnehagelærere og vi styrker satsingen på etter- og videreutdanningstilbudet for alle barnehageansatte, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

I år er det nøyaktig 110 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge.\n \nFør 1913 hadde kvinnebevegelsen møtt en bastant mur av motstand. På Stortinget var det nesten tilløp til panikk da kvinnelig stemmerett for første gang ble debattert.\n \nMen datidens kvinnepionerer ga seg ikke. Kvinner skulle ha definisjonsmakt i demokratiet Norge. Det var ikke snakk om noe annet.\n \nI dag sitter vi ved kongens bord, vi sitter i landets øverste domstol og vi sitter i stortingssalen og utformer Norges lover.\n \nPå et drøyt århundre har vi kjempet frem retten til å ta del i demokratiet, til å bestemme...

Hva det er viktigste å jobbe med fremover for en best mulig politikk for studentene? 🎓 \n\nI går møtte statsråden studentorganisasjonene og fagmiljøer for å diskutere studentvelferd, studentøkonomi og studiekvalitet.\n\nFor to uker siden presenterte NOKUT Studiebarometeret for 2022. Resultatene der viste at selv om det i fjor ble gjennomført det største studentopptaket noensinne, og flere enn noen gang fikk tilbud om førstevalget sitt, så føyer den seg inn i rekken av undersøkelser og tilbakemeldinger fra studentene som viser at det er behov for en større faglig diskusjon om utfordringsbildet og mulighetene. \n\n💬 Jeg er glad for at vi nå har...

1.mars er det søknadsfrist for videregående opplæring! \n \nHar du vurdert yrkesfag? Kine (18) kjører større maskiner enn de fleste, og liker ansvaret som følger med. Hun anbefaler flere jenter å søke yrkesfag. 👊

I dag er det ett år siden Russlands invasjon av Ukraina.\n\nUtenriksdepartementet og en rekke offentlige bygg vil i kveld bli lyst opp i gule og blå farger. Det vil også flagges med norsk og ukrainsk flagg utenfor Statsministerens kontor. \n\n#StandWithUkraine

I morgen er det den internasjonale morsmålsdagen💬 Dagen markeres for å fremme språklig og kulturelt mangfold. \n\nPå morsmal.no finner du mange gode tips til hvordan dagen kan markeres i klasserommet🙋‍♀️🙋🏾Hva med å..: \n...lage flerspråklige plakater for å synliggjøre ...språklig mangfold\n...leke med språket med en flerspråklig bildeordbok\n...lese barnelitteratur på flere språk \n\nDu finner flere tips her👇

Nå skal Vikingtidssamlingen få et nytt og trygt hjem! 👷\n \nI dag tok forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe det første gravmaskintaket på det nye vikingskipmuseet. Det skal romme noen av våre største nasjonalskatter.\n \n– Jeg er glad for at byggingen nå er i gang. Vikingtidssamlingen er trolig Norges aller mest betydningsfulle bidrag til verdens kulturarv, sier Borten Moe.

Visste du at klimaendringane i Antarktisk påverka klima- og vêrhendingar over heile kloden? Derfor er den norske forskingsstasjonen Troll viktig for heile verda👇

Kunnskapsdepartementet (Norge)'s cover photo
Laster...
Laster...