Beta
Søket ga 139 treff.
Ingrid Fiskaa
2023-12-12 23:12:21

Framgang for kravet om våpenkvile!\n\nVerda vil ha slutt på massedrap på sivile. Berre ti land meiner at krigen mot Gaza skal fortsetta. https://t.co/fwrnvWMUS7

Ingrid Fiskaa
2023-12-08 23:19:49

På feil side av historia.

Ingrid Fiskaa
2023-12-06 16:35:17
Ingrid Fiskaa
2023-11-24 16:29:05

Kontrollen med norsk våpeneksport har store hol. \n\nDet er ein stor risiko for at norskproduserte våpen blir brukt i Israels krig mot Gaza. Det er uakseptabelt.\nhttps://t.co/iKEhva1Jhp

Ingrid Fiskaa
2023-11-22 18:47:54

Gratulerer med historisk vedtak for ein internasjonal skattekonvensjon! \n\nNoreg hadde stått seg betre ved å stemma for, heller enn å stå på sidelinja. \n\nSkattejuks er eit ran av fellesskapet, og må motarbeidast med kraftfullt internasjonalt samarbeid.

Ingrid Fiskaa
2023-11-17 07:51:51

Eg stemmer i med @SSandelson : hiv den rapporten. \n\nSkulen treng mindre detaljstyring og mindre babbel. Ikkje endå meir av det same.\nhttps://t.co/Y06OPxQ9HH

Ingrid Fiskaa
2023-11-13 10:51:15

Slitasjen på helsepersonell er ekstrem. Nå trengst det ei styrking av sjukehusøkonomien og ei totalrenovering av finansieringsmodellen. Å spara på drift for å investera i nye bygg er uhaldbart. SV vil dempa belastninga på dei tilsette\nhttps://t.co/brxiMPj5nR

Ingrid Fiskaa
2023-11-09 11:41:58

Folk i Afghanistan treng vår solidaritet.

Ingrid Fiskaa
2023-11-07 13:55:26

Kvifor er Israel redd for fakta?\n\nSlepp uavhengige etterforskarar inn, slik at moglege krigsbrotsverk, på begge sider, kan bli undersøkt og dei ansvarlege straffa.\nhttps://t.co/ZjNUAdWfSt

Ingrid Fiskaa
2023-11-06 11:16:46

Ei ny, global gjeldskrise er på gang. \n\n@SVparti og eg utfordrar regjeringa til å gjenreisa Noreg som ei leiestjerne i kampen mot dei øydeleggande gjeldsbyrdene, i @panoramanyheter \nhttps://t.co/tHw5nVuFXp

Ingrid Fiskaa
2023-10-27 16:48:19

Israel skaper ein humanitær katastrofe på Gaza, men regjeringa og store delar av Stortinget er uuthaldeleg tolmodige. \nhttps://t.co/2iiarABWmx

Ingrid Fiskaa
2023-10-18 08:00:05

Gjentar denne oppfordringa. Vil Israel godta ei uavhengig etterforsking i regi av ICC nå?

Ingrid Fiskaa
2023-10-07 13:50:56

SV fordømmer alle angrep på sivile. Verken Hamas eller Israel kan vinna militært. Berre forhandlingar kan føra til fred, og verda må pressa på for våpenkvile. \n\nÅ halda folk på Gaza som gissel i eit utandørs fengsel fører berre til meir terrorisme. Blokaden av Gaza må avsluttast.

Ingrid Fiskaa
2023-10-04 18:59:52

Vil regjeringa ta ansvaret sjølv denne gongen? \n\nEin prosent til internasjonal solidaritet er ikkje urimeleg i ei verd med aukande forskjellar, fattigdom og miljøkriser. Det er dessutan ei god investering.\nhttps://t.co/60zPJc2Phh

Ingrid Fiskaa
2023-10-01 12:55:15

Alle høgreparti har det same grunnproblemet, nemleg å få kalkunane til å røyste for jul. \n\nTakk til Stephen J. Walton for treffsikker analyse av “Solbergs metode” i @Klassekampen

Ingrid Fiskaa
2023-09-08 21:20:12

Privilegerte skatteflyktningar vil Listhaug ikkje snakka om. Det er alltid dei minst privilegerte som er problemet, aldri dei med mest makt. Helsing Frp. #nrkdebatt

Ingrid Fiskaa
2023-08-18 15:40:07

@TVermes @EngerMehl Regjeringa har ansvar for at UDI har ei føreseieleg saksbehandling og møter folk på ein ryddig måte. Det har ikkje skjedd her. At justisministeren fråskriv seg det ansvaret og i tillegg svarer på ein så arrogant måte, er provoserande.

Ingrid Fiskaa
2023-08-06 20:40:58

Lokalval er viktig! Nokon stader endå viktigare enn andre. @SVparti kan du stola på for at alle skal ha tilgang på Nordkapplatået.

Ingrid Fiskaa
2023-07-26 12:25:46

Javisst er det urettferdig, med langt høgare straumpris her enn i andre delar av landet.\n\nDet er også resultatet av ein feilslått politikk, der marknad, børs og utanlandskablar bestemmer prisen. https://t.co/QMiz2ieBv0

Ingrid Fiskaa
2023-07-19 17:00:40

Levra mi kunne sikkert vore i betre stand, men resten trur eg er brukande. Eg er #organdonor \n\nDet var enkelt, og godt å få det registrert. #organdonasjon \nhttps://t.co/8VeAlCTQpj

Laster...
Laster...