Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
I revidert nasjonalbudsjett for 2020 foreslår regjeringen å øke bevilgningene innen utvalgte deler av helse- og omsorgssektoren for å dekke inn økte kostnader i forbindelse med håndteringen av koronavirusutbruddet. For hele oversikten, se https://t.co/SSqNjJhyr0 #RNB #koronaNorge https://t.co/37uO0kvjhr

Emneknagger:

Postet:
2020-05-12 12:31:19

Delt innhold:
Koronasituasjonen: Økte bevilgninger til helse- og omsorgssektoren
I revidert nasjonalbudsjett for 2020 foreslår regjeringen å øke bevilgningene innen utvalgte deler av helse- og omsorgssektoren for å dekke inn økte kostnader i forbindelse med håndteringen av koronavirusutbruddet.