Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Regjeringen følger opp eldrereformen Leve hele livet og legger i 2021 til rette for at de kommunene som omstiller seg i tråd med reformen vil bli prioritert innenfor en rekke relevante tilskuddsordninger. For mer informasjon, se https://t.co/hF4ruYbn2w #RNB https://t.co/OtXHCWPewr

Emneknagger:

Postet:
2020-05-12 12:23:29

Delt innhold:
Prioriterer kommuner som følger opp eldrereformen Leve hele livet
Regjeringen følger opp eldrereformen Leve hele livet og legger i 2021 til rette for at de kommunene som omstiller seg i tråd med reformen vil bli prioritert innenfor en rekke relevante tilskuddsordninger.