Person / Aktør:
Olje- og energidep
Olje- og energidep

Innlegg:
I revidert nasjonalbudsjett 2022 foreslår regjeringa ei finansieringsløysing som legg til rette for at bygginga av CO2-fangstprosjektet ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud kan starte i 2022 #RNB https://t.co/y7qv3NvOf1

Emneknagger:

Postet:
2022-05-12 15:32:55

Delt innhold:
Sikrar finansiering for CO2-fangst på Klemetsrud
Regjeringa foreslår ei finansieringsløysing som legg til rette for at bygginga av CO2-fangstprosjektet ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud kan starte i 2022. Prosjektet fjernar utsleppa frå den største utsleppskjelda i Oslo. Det gir ein årleg...