Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
RT @PsykNytt: Pakkeforløp for psykisk helse får stryk i ny rapport (Dagens Medisin) https://t.co/ocFwrkUgV8 #pakkeforløp #psykiskhelse #psykiatri

Emneknagger:

Postet:
2020-03-17 14:25:53

Delt innhold:
Pakkeforløp for psykisk helse får stryk i ny rapport (Dagens Medisin)
– Innføring av pakkeforløp ser ikke ut til å gi nevneverdig utslag på tid brukt på samhandling, verken med henviser eller kommunen, heter det i den første evalueringen av pakkeforløp for psykisk he…