Beta
Søket ga 602 treff.
Arbeiderpartiet
2022-11-30 11:32:40

Statsbudsjettet for 2023 er klart, og vi leverer på sosial rettferdighet. Her er noen av nyhetene. 🌹\n\nLes mer via lenke i bio. \n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-29 19:42:15

Et trygt budsjett for krevende tider 🌹\n\nLenke i bio.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-29 18:06:28

Et trygt budsjett for krevende tider 🌹\n\nLes alt om statsbudsjettet for 2023. Lenke i bio.

Arbeiderpartiet
2022-11-28 14:36:43

I sitt forslag til statsbudsjett fjerner Høyre feriepenger for arbeidsledige og gjeninnfører karensåret for mottakere av arbeidsavklaringspenger. De med store formuer og høye inntekter prioriteres, mens det blir vondt verre for dem som sliter mest.\n\nFor Arbeiderpartiet er det aller viktigst å gjøre det vi kan for at folk skal kunne betale regningene sine. Budsjettet vi har lagt fram er stramt, for å unngå å drive priser og renter ytterligere opp, og det er rettferdig: vi omfordeler fra dem som har og tjener mye, for å utjevne forskjeller og slå ring om vår felles velferd.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-26 13:32:29

I dag er det 80 år siden 529 jødiske kvinner, menn og barn ble deportert med DS Donau til nazistenes største konsentrasjonsleir, Auschwitz-Birkenau i Polen.\n\nAv disse kom bare 9 tilbake i live.\n\nAldri igjen.

Arbeiderpartiet
2022-11-25 19:23:24

I stramme tider må vi sørge for at sykehusene kan foreta helt nødvendige investeringer og at psykisk helsevern vernes. Vi styrker derfor sykehusøkonomien med 2,5 milliarder i 2022🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-25 14:30:03

Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner!

Arbeiderpartiet
2022-11-24 16:04:17

Vi styrker retten til hele stillinger!🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-22 13:39:29

– Høyre gjør vondt verre for dem som sliter mest. De prioriterer lavere skatt for folk med store formuer og høye inntekter, og regninga sendes til arbeidsledige, uføretrygdede og kronikere med behov for tannlege. I tillegg gjør de barnehagen dyrere og de flate kuttene i velferdstilbudet vil gjøre det vanskeligere for folk som trenger hjelp fra Nav. I sum er dette urettferdig høyrepolitikk som velgerne sa nei til i fjor, sier Rigmor Aasrud.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-17 15:51:52

Kvinner tjener i gjennomsnitt 87,9 prosent av det menn gjør. Det vil si at fra den 17. november jobber kvinner i prinsippet gratis ut året. Arbeiderpartiet vil at kvinner og menn skal ha de samme rettighetene og mulighetene! Her er noe av det vi er i gang med:\n\n🌹Økt innsatsen for at likt arbeid skal lønnes likt.\n🌹Økt støtta til likestillingssentrene og styrket tilskuddsordningen for kjønnslikestilling.\n🌹Styrket retten din til å få en hel og fast stilling.\n🌹Innført pensjon fra første krone.\n🌹Sender nå et lovforslag om kvotering i privat næringsliv på høring.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-16 16:28:39

Vi skal ha en sterk velferdsstat som prioriterer rettferdighet. Folk skal inkluderes, få en fremtid og trygghet. De som har vanskelig for å komme i jobb, skal vi sørge for at får støtte og bistand til det🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-09 13:37:21

Med krig i Europa, energikrise og økende kostnader for folk og næringsliv, er det viktigere enn noen gang at vi holder orden på norsk økonomi. 🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-08 11:41:49

Høyreregjeringen gjorde det lett å bli rik på å drive private barnehager. Nå tar vi tilbake kontrollen. Fellesskapets og foreldrenes penger skal gå til barnas beste.\n\nArbeiderpartiet vil stoppe utviklingen der kommersielle konserner eier stadig flere barnehager. Derfor vil vi gi små privateide og ideelle barnehager bedre vilkår, og gi kommunen mulighet til å prioritere disse.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-07 09:23:34

Alle skal ha like muligheter til å leve selvstendige gode liv!🌹 Nå har vi lagt fram en ny stortingsmelding om menneskerettigheter for personer med utviklingshemming.\n\n– Demokratisk deltakelse, og like muligheter til å bli sett, til å bli hørt, og til å kunne bidra er viktig for alle. Og det er i bunn og grunn det denne stortingsmeldingen handler om, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Arbeiderpartiet
2022-11-04 21:43:42

Nå har vi lagt fram forslag om Norgesmodellen for offentlige anskaffelser!🌹\n\nDen vil styrke det seriøse arbeidslivet, gjøre det lettere og mer effektivt å gjennomføre offentlige anskaffelser, og få fortgang i det grønne skiftet.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-04 11:18:24

Tida for ideologiske eksperimenter i helsesektoren er over🌹 \n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-03 14:39:59

Det trengs raske og kraftige utslippskutt. Vi forsterker derfor klimamålene og skal redusere utslippene 🌹🌍\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-02 15:15:30

Frihet og like muligheter for alle 🎷🏳️‍🌈🏒\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-02 11:18:46

Vi vil at mer av milliardoverskuddet fra havbruksnæringa skal flyttes fra rike utenlandske eiere til norske kommune landet rundt. Sånn blir det mer til skoler, barnehager og eldreomsorg. Rettferdig fordeling i praksis!🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-01 13:33:00

Takk for alle forslag!❤️ www.dittforslag.no er nå stengt, men du kan fortsatt lese og stemme på forslag som har kommet inn. \n\nAlle forslag har blitt lest av politikere eller ansatte i Arbeiderpartiet, og brukes i arbeidet med de lokale partiprogrammene til valget 2023.🌹

Laster...
Laster...