Beta
Søket ga 790 treff.
Arbeiderpartiet
2023-09-29 12:37:33

Kvinner med sykdommene endometriose og adenomyose må få bedre hjelp. Nå får vi plass en nasjonal kompetansetjeneste for disse pasientene!🚺\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-28 14:38:18

Vi lanserer oppdatert veikart for grønt industriløft! Det omfatter ni satsningsområder og nesten 150 tiltak som skal bidra til:\n🌹 økt grønn verdiskaping i ny og eksisterende industri\n🌹 økt eksport\n🌹 at Norge kan halvere våre klimagassutslipp innen 2030\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-25 14:05:05

I sin tale på Arbeiderpartiets landsstyre snakket @jonasgahrs om hvordan Arbeiderpartiet og de vi representerer skal komme sterkere tilbake. Det har vi gjort før. Og sammen skal vi gjøre det igjen.🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-19 14:30:22

Hjelp skal være lett tilgjengelig når det trengs! Derfor vil vi sikre 3 milliarder kroner over ti år til vår opptrappingsplan for psykisk helse som blant annet skal gå til tilgjengelige og gode lavterskeltilbud.\n\nEt av hovedmålene i planen er at barn og unges selvrapporterte psykiske helseplager skal reduseres med 25 prosent.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-19 10:10:31

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing! Derfor vil vi sette av 35 millioner kroner til en kraftfull og konkret pakke som skal bidra til et bedre skolemiljø.🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-18 14:12:31

Over 90 prosent av alle førsteklassinger går nå på SFO!👏\n\nFra høsten 2022 innførte vi 12 timers gratis SFO i uken for alle førsteklassinger, og nå øker deltakelsen på 1. trinn i alle fylker sammenlignet med skoleåret 2021-2022. Fra august 2023 innført vi også 12 timer gratis SFO for 2. trinn.\n\nAlle barn skal få muligheten til å delta i leken, læringen og fellesskapet etter skoletid, uavhengig av foreldrenes lommebok!🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-12 10:51:23

Takk til alle som stemte Arbeiderpartiet. Vi skal sørge for at hver og en av dere får mest mulig igjen for stemmen.🌹

Arbeiderpartiet
2023-09-11 12:05:55

Stem Arbeiderpartiet for trygghet, muligheter og fellesskap! 🌹

Arbeiderpartiet
2023-09-11 07:54:38

Flotte ordførerkandidater har stemt Arbeiderpartiet! Har du?👋 Godt valg!🌹

Arbeiderpartiet
2023-09-10 19:44:05

For en innsats og for et lag😍🌹 Tusen takk til tusenvis av frivillige som har stått på dag inn og dag ut den siste tiden. Nå er det ikke mange timene igjen. Husk å bruke stemmeretten din. Stem Arbeiderpartiet!

Arbeiderpartiet
2023-09-10 12:11:07

Rettferdig omfordeling og mindre forskjeller🌹 Vi får til mer sammen enn hver for oss. Stem Arbeiderpartiet!\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-10 08:01:39

Nå er valget ditt! Stem Arbeiderpartiet for trygghet, muligheter og fellesskap.🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-09 19:49:13

Arbeid til alle er jobb nummer én! Når flere av oss jobber, får vi til mer og vi skaper større verdier. Det er helt grunnleggende for vår felles velferd🌹 \n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-09 11:04:05

En aktiv næringspolitikk som skaper jobber og kutter utslipp! Vi vil øke de grønne investeringene, øke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp.🌱🌍\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-08 22:24:14

Hør @jonasgahrs sluttappell i valgkampens siste debatt. På mandag har du et valg - stem Arbeiderpartiet for trygghet, muligheter og fellesskap 🌹

Arbeiderpartiet
2023-09-08 16:32:04

Det skal bli lettere å jobbe mer praktisk og variert i skolen!\n\nVi vil gi 8 milliarder kroner til en støtteordning for kommuner som vil utvide, bygge om eller pusse opp skoler, tilbygg eller utstyr som krever større investeringer. 🌹\nOrdningen har en total ramme på 8 milliarder, som etter planen fases inn med 1 milliard hvert år til 2031.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-08 14:50:35

En tredjedel av mikroplast i norsk natur kommer fra gummigranulat, de svarte kulene i kunstgresset! Vi er opptatt av at fotballbanen fortsatt skal være den viktige inkluderingsarenaen for store og små i hele Norge, men uten utslipp av mikroplast. Derfor setter vi nå av 5 millioner kroner til en storstilt kartlegging av landets kunstgressbaner for å finne ut av hva man kan bytte ut gummigranulaten med.⚽️👏\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-08 11:59:08

Under høyreregjeringen økte maksprisen i barnehage hvert eneste år. Vi snur trenden; aldri før har barnehageprisen vært lavere!\n\nFra 1. august 2024 koster det omtrent like mye å ha TO eller flere barn i barnehagen som det kostet å ha bare ett barn i barnehage under høyreregjeringen.\n\nVi får til mer sammen enn hver for oss.🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-08 07:35:08

Alle barn skal få tett og tidlig oppfølging, slik at de lærer å lese, skrive og regne.📚📝 Derfor vil vi styrke laget rundt eleven og satse på flere kvalifiserte lærere! \n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-07 18:21:08

Maksprisen i barnehagen reduseres fra 3000 til 2000 kroner i måneden fra 1. august 2024. En barnefamilie med to barn vil kunne spare rundt 23 000 kroner hvert år, sammenlignet med 2021.\n\nPrisen senkes til 1500 kroner måneden for de som bor i de mest spredtbygde kommunene (kommunegruppe 5 og 6).\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Laster...
Laster...