Beta
Søket ga 511 treff.
Arbeiderpartiet
2023-12-28 19:52:30

Vi har fått til mye i 2023!🌹 Se hvilke tre saker som var de viktigste for Tonje Brenna, Ingvild Kjerkol, Kari Nessa Nordtun, Karianne Tung og Andreas Bjelland Eriksen.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-12-28 12:51:57

Jonas Gahr Støre er kåret til årets politiker i Aftenposten Junior🌹 – Jeg er stolt og glad for at så mange barn og unge har stemt på meg. Leserne av Aftenposten Junior er en engasjert gjeng, og det er flott at dere følger med på alt som skjer i verden. Nå skal regjeringen og jeg forsette å lage god politikk for barn og unge, sier han til avisen🗞️\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-12-16 14:44:30

Vår nye dataspillstrategi «Tid for spill» skal skape en trygg, inkluderende og tilgjengelig dataspillkultur🌹\n\n- Vi ønsker å komme dit at norske dataspill blir sett som en helt naturlig og integrert del av det norske kulturtilbudet her i landet, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. \n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-12-15 09:35:32

Vi foreslår et bedre pensjonssytem med en styrket sosial profil.\n\n🌹Uføre sikres en bedre alderspensjon\n🌹Minsteytelsene reguleres med lønnsveksten\n🌹Aldersgrensen på 67 år blir erstattet med en bevegelig aldersgrense\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-12-13 20:56:41

Har du en hjertesak du ikke har tenkt over at faktisk er politikk? Bli med på laget!🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-12-13 15:09:15

Alle land i verden er nå enige!\n\n🌎Vi skal omstille energisystemene fra fossil til fornybar energi\n🌎Norge gikk inn for å fase ut urenset fossil energi\n🌎Enighet om å stoppe avskoging innen 2030\n🌎I 2050 må verden være klimanøytral \n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-12-12 19:40:21

En historisk dag🌹 Folk skal få være den man er og elske den man vil, uten å bli krenket for det. Homoterapi har ødelagt mange menneskers liv, derfor blir det nå slutt på denne skadelige praksisen. \n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-12-08 09:52:02

Vi trapper opp innsatsen for bedre psykisk helse!\n\nStortinget har nå vedtatt regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse. De neste ti årene skal vi bruke tre milliarder kroner på å bygge opp et sterkt tilbud som tar hånd om deg når livet blir vanskelig.\n\n🌹 Vi skal forebygger mer og bedre\n🌹 Vi skal bygge ut lavterskeltilbudene i kommunene\n🌹 Vi skal sørge for bedre og mer sammenhengende hjelp til personer med langvarige og sammensatte behov\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-12-04 16:39:28

10 gode saker fra statsbudsjettet. Et budsjett for å få ned prisveksten, trygge folks økonomi, skape jobber og kutte utslipp.🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-12-03 10:35:06

Et godt budsjett har blitt enda bedre!\n\nVi prioriterer å holde folk i jobb, sikre god velferd, og stille opp for dem som rammes hardest av den høye prisstigningen 🌹 #politikk #arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet
2023-11-25 18:50:21

Arbeiderpartiets mål er at folk skal få bedre råd. At vi skal få kontroll på prisstigningen. Føre en politikk som bidrar til at Norges bank igjen kan sette ned renten. Som gjør at vi kommer gjennom dette – og ut av dette – med Europas laveste arbeidsledighet, og får enda flere ut i trygge jobber. Og vi skal fortsette å prioritere rimeligere strøm og mer tilgjengelige velferdstjenester, som barnehage og helsehjelp.\n\nDet er vårt mål og vårt løfte til velgerne. 🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-11-24 14:35:21

Alle barn og unge skal få delta i idretten! Vi bruker 100 millioner kroner på økt deltakelse i idretten for barn og unge, og gir full momskompensasjon til frivillige organisasjoner. De frivillige organisasjonene kan bruke tilskuddet til det de er best til: å skape aktivitet. 🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-11-06 14:12:44

Du lærer bedre når du er konsentrert📚\n\nVi vil innføre en tydelig anbefaling til skolene om å være mobilfrie. Forskning og tilbakemeldinger fra skolene viser at en skole uten mobil kan være et bidrag til økt oppmerksomhet, bedre læring og mindre mobbing. #politikk #arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet
2023-10-24 15:20:18

I Grünerhallen får alle som vil fra 1.-4. klasse prøve seg på isen. Aktivitetstilbudet Håkkihoder, som ikke stiller krav til økonomi og foreldreinnsats, sørger for utstyr og skøytetrening. Et flott eksempel på hvordan skolen og idrettslaget har funnet hverandre.\n\nVi vil lytte til behovene idretten har og tilrettelegge bedre. Det er den beste måten å få barn og ungdom inn i aktivitet hvor økonomi ikke skal være et hinder.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-10-23 12:37:26

Dobling av antall studenter ved fagskolene siden 2016! Det betyr at enda flere får kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.\n\nVi foreslår 500 nye studieplasser til fagskolene i statsbudsjettet for 2024.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-10-20 10:48:23

43.000 flere har fastlege i år sammenlignet med utgangen av 2022!👩‍⚕️👨‍⚕️ Vi har fått 167 flere fastleger så langt i år. Det er mer enn dobbelt så mange som i fjor, og mer enn fem ganger så mange som i 2021.\n\nFastlegeordningen er grunnmuren i vår felles helsetjeneste, og nå begynner vi å se virkningene av grepene vi har tatt.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-10-19 12:39:08

I 2009 innførte vi HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet, og nå er tallene klare: i fjor var det null tilfeller av livmorhalskreft blant norske 25-åringer!❤️\n\n– Det er veldig gode nyheter. Det var det første kullet som fikk tilbud om HPV-vaksinen og det at det er ingen påviste tilfeller, viser at denne vaksinen virker, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Cecilie Myrseth
2023-10-03 20:22:59

Kongen og Hanne på besøk. Stortinget åpna. Høsten i dax18 starta! 🌹🥳 \n#stortinget #dax18 #arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet
2023-09-29 12:37:33

Kvinner med sykdommene endometriose og adenomyose må få bedre hjelp. Nå får vi plass en nasjonal kompetansetjeneste for disse pasientene!🚺\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-28 14:38:18

Vi lanserer oppdatert veikart for grønt industriløft! Det omfatter ni satsningsområder og nesten 150 tiltak som skal bidra til:\n🌹 økt grønn verdiskaping i ny og eksisterende industri\n🌹 økt eksport\n🌹 at Norge kan halvere våre klimagassutslipp innen 2030\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Laster...
Laster...