Beta
Søket ga 502 treff.
Arbeiderpartiet
2023-12-03 10:35:06

Et godt budsjett har blitt enda bedre!\n\nVi prioriterer å holde folk i jobb, sikre god velferd, og stille opp for dem som rammes hardest av den høye prisstigningen 🌹 #politikk #arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet
2023-11-25 18:50:21

Arbeiderpartiets mål er at folk skal få bedre råd. At vi skal få kontroll på prisstigningen. Føre en politikk som bidrar til at Norges bank igjen kan sette ned renten. Som gjør at vi kommer gjennom dette – og ut av dette – med Europas laveste arbeidsledighet, og får enda flere ut i trygge jobber. Og vi skal fortsette å prioritere rimeligere strøm og mer tilgjengelige velferdstjenester, som barnehage og helsehjelp.\n\nDet er vårt mål og vårt løfte til velgerne. 🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-11-24 14:35:21

Alle barn og unge skal få delta i idretten! Vi bruker 100 millioner kroner på økt deltakelse i idretten for barn og unge, og gir full momskompensasjon til frivillige organisasjoner. De frivillige organisasjonene kan bruke tilskuddet til det de er best til: å skape aktivitet. 🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-11-06 14:12:44

Du lærer bedre når du er konsentrert📚\n\nVi vil innføre en tydelig anbefaling til skolene om å være mobilfrie. Forskning og tilbakemeldinger fra skolene viser at en skole uten mobil kan være et bidrag til økt oppmerksomhet, bedre læring og mindre mobbing. #politikk #arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet
2023-10-24 15:20:18

I Grünerhallen får alle som vil fra 1.-4. klasse prøve seg på isen. Aktivitetstilbudet Håkkihoder, som ikke stiller krav til økonomi og foreldreinnsats, sørger for utstyr og skøytetrening. Et flott eksempel på hvordan skolen og idrettslaget har funnet hverandre.\n\nVi vil lytte til behovene idretten har og tilrettelegge bedre. Det er den beste måten å få barn og ungdom inn i aktivitet hvor økonomi ikke skal være et hinder.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-10-23 12:37:26

Dobling av antall studenter ved fagskolene siden 2016! Det betyr at enda flere får kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.\n\nVi foreslår 500 nye studieplasser til fagskolene i statsbudsjettet for 2024.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-10-20 10:48:23

43.000 flere har fastlege i år sammenlignet med utgangen av 2022!👩‍⚕️👨‍⚕️ Vi har fått 167 flere fastleger så langt i år. Det er mer enn dobbelt så mange som i fjor, og mer enn fem ganger så mange som i 2021.\n\nFastlegeordningen er grunnmuren i vår felles helsetjeneste, og nå begynner vi å se virkningene av grepene vi har tatt.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-10-19 12:39:08

I 2009 innførte vi HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet, og nå er tallene klare: i fjor var det null tilfeller av livmorhalskreft blant norske 25-åringer!❤️\n\n– Det er veldig gode nyheter. Det var det første kullet som fikk tilbud om HPV-vaksinen og det at det er ingen påviste tilfeller, viser at denne vaksinen virker, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Cecilie Myrseth
2023-10-03 20:22:59

Kongen og Hanne på besøk. Stortinget åpna. Høsten i dax18 starta! 🌹🥳 \n#stortinget #dax18 #arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet
2023-09-29 12:37:33

Kvinner med sykdommene endometriose og adenomyose må få bedre hjelp. Nå får vi plass en nasjonal kompetansetjeneste for disse pasientene!🚺\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-28 14:38:18

Vi lanserer oppdatert veikart for grønt industriløft! Det omfatter ni satsningsområder og nesten 150 tiltak som skal bidra til:\n🌹 økt grønn verdiskaping i ny og eksisterende industri\n🌹 økt eksport\n🌹 at Norge kan halvere våre klimagassutslipp innen 2030\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-25 14:05:05

I sin tale på Arbeiderpartiets landsstyre snakket @jonasgahrs om hvordan Arbeiderpartiet og de vi representerer skal komme sterkere tilbake. Det har vi gjort før. Og sammen skal vi gjøre det igjen.🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-19 14:30:22

Hjelp skal være lett tilgjengelig når det trengs! Derfor vil vi sikre 3 milliarder kroner over ti år til vår opptrappingsplan for psykisk helse som blant annet skal gå til tilgjengelige og gode lavterskeltilbud.\n\nEt av hovedmålene i planen er at barn og unges selvrapporterte psykiske helseplager skal reduseres med 25 prosent.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-19 10:10:31

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing! Derfor vil vi sette av 35 millioner kroner til en kraftfull og konkret pakke som skal bidra til et bedre skolemiljø.🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-18 14:12:31

Over 90 prosent av alle førsteklassinger går nå på SFO!👏\n\nFra høsten 2022 innførte vi 12 timers gratis SFO i uken for alle førsteklassinger, og nå øker deltakelsen på 1. trinn i alle fylker sammenlignet med skoleåret 2021-2022. Fra august 2023 innført vi også 12 timer gratis SFO for 2. trinn.\n\nAlle barn skal få muligheten til å delta i leken, læringen og fellesskapet etter skoletid, uavhengig av foreldrenes lommebok!🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Jenny Klinge
2023-09-10 21:16:40

I fleire veker har kandidatane våre stått på dag og natt, snakka med velgarar og stått i gode politiske diskusjonar👌 Det er eit privilegium å få vere med på laget til Telemark Arbeiderparti og møte folk, bedrifter og organisasjonar. Heia alle dei gode kandidatane våre i kommunane og i fylkene💪🏻🌹 Husk å bruke stemmeretten i årets kommune- og fylkestingsvalg💪🏻 Den som stemmer bestemmer🌹 #telemark #arbeiderpartiet #valg2023

Arbeiderpartiet
2023-09-10 12:11:07

Rettferdig omfordeling og mindre forskjeller🌹 Vi får til mer sammen enn hver for oss. Stem Arbeiderpartiet!\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-10 08:01:39

Nå er valget ditt! Stem Arbeiderpartiet for trygghet, muligheter og fellesskap.🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-09 19:49:13

Arbeid til alle er jobb nummer én! Når flere av oss jobber, får vi til mer og vi skaper større verdier. Det er helt grunnleggende for vår felles velferd🌹 \n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-09 11:04:05

En aktiv næringspolitikk som skaper jobber og kutter utslipp! Vi vil øke de grønne investeringene, øke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp.🌱🌍\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Laster...
Laster...