Beta
Søket ga 344 treff.
Arbeiderpartiet
2022-11-28 14:36:43

I sitt forslag til statsbudsjett fjerner Høyre feriepenger for arbeidsledige og gjeninnfører karensåret for mottakere av arbeidsavklaringspenger. De med store formuer og høye inntekter prioriteres, mens det blir vondt verre for dem som sliter mest.\n\nFor Arbeiderpartiet er det aller viktigst å gjøre det vi kan for at folk skal kunne betale regningene sine. Budsjettet vi har lagt fram er stramt, for å unngå å drive priser og renter ytterligere opp, og det er rettferdig: vi omfordeler fra dem som har og tjener mye, for å utjevne forskjeller og slå ring om vår felles velferd.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-25 19:23:24

I stramme tider må vi sørge for at sykehusene kan foreta helt nødvendige investeringer og at psykisk helsevern vernes. Vi styrker derfor sykehusøkonomien med 2,5 milliarder i 2022🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-24 16:04:17

Vi styrker retten til hele stillinger!🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-22 13:39:29

– Høyre gjør vondt verre for dem som sliter mest. De prioriterer lavere skatt for folk med store formuer og høye inntekter, og regninga sendes til arbeidsledige, uføretrygdede og kronikere med behov for tannlege. I tillegg gjør de barnehagen dyrere og de flate kuttene i velferdstilbudet vil gjøre det vanskeligere for folk som trenger hjelp fra Nav. I sum er dette urettferdig høyrepolitikk som velgerne sa nei til i fjor, sier Rigmor Aasrud.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-17 15:51:52

Kvinner tjener i gjennomsnitt 87,9 prosent av det menn gjør. Det vil si at fra den 17. november jobber kvinner i prinsippet gratis ut året. Arbeiderpartiet vil at kvinner og menn skal ha de samme rettighetene og mulighetene! Her er noe av det vi er i gang med:\n\n🌹Økt innsatsen for at likt arbeid skal lønnes likt.\n🌹Økt støtta til likestillingssentrene og styrket tilskuddsordningen for kjønnslikestilling.\n🌹Styrket retten din til å få en hel og fast stilling.\n🌹Innført pensjon fra første krone.\n🌹Sender nå et lovforslag om kvotering i privat næringsliv på høring.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-16 16:28:39

Vi skal ha en sterk velferdsstat som prioriterer rettferdighet. Folk skal inkluderes, få en fremtid og trygghet. De som har vanskelig for å komme i jobb, skal vi sørge for at får støtte og bistand til det🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Cecilie Myrseth
2022-11-13 23:32:29

🌹♥️ Strålende helg ilag med de fine partivennan i @tromsarbeiderparti, e beste sort for drøfting og motivasjon når målingen e 16.9!😳\n\nVi har gått i tog for kjærlighet, vedtatt politikk for fellesskap i Troms og stemt frem våre fremste politikere til valget i 2023 med @kristinatorb i front 👏🫶 \n\n#arbeiderpartiet #valg2023 #arcticpride #happypride

Arbeiderpartiet
2022-11-09 13:37:21

Med krig i Europa, energikrise og økende kostnader for folk og næringsliv, er det viktigere enn noen gang at vi holder orden på norsk økonomi. 🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-08 11:41:49

Høyreregjeringen gjorde det lett å bli rik på å drive private barnehager. Nå tar vi tilbake kontrollen. Fellesskapets og foreldrenes penger skal gå til barnas beste.\n\nArbeiderpartiet vil stoppe utviklingen der kommersielle konserner eier stadig flere barnehager. Derfor vil vi gi små privateide og ideelle barnehager bedre vilkår, og gi kommunen mulighet til å prioritere disse.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-04 21:43:42

Nå har vi lagt fram forslag om Norgesmodellen for offentlige anskaffelser!🌹\n\nDen vil styrke det seriøse arbeidslivet, gjøre det lettere og mer effektivt å gjennomføre offentlige anskaffelser, og få fortgang i det grønne skiftet.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-04 11:18:24

Tida for ideologiske eksperimenter i helsesektoren er over🌹 \n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-03 14:39:59

Det trengs raske og kraftige utslippskutt. Vi forsterker derfor klimamålene og skal redusere utslippene 🌹🌍\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-02 15:15:30

Frihet og like muligheter for alle 🎷🏳️‍🌈🏒\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-02 11:18:46

Vi vil at mer av milliardoverskuddet fra havbruksnæringa skal flyttes fra rike utenlandske eiere til norske kommune landet rundt. Sånn blir det mer til skoler, barnehager og eldreomsorg. Rettferdig fordeling i praksis!🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-01 10:54:06

De som jobber i transportsektoren skal ha trygge arbeidsplasser og arbeidsvilkår i tråd med norske standarder og verdier. 💪🌹 Derfor har vi nå lansert en egen handlingsplan som skal stanse sosial dumping i transportsektoren!\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-10-28 13:34:37

Tjenester nært folk 👱👱‍♂️🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-10-28 10:14:47

Grønne veivalg som binder landet sammen💚🚗🚄\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-10-27 09:58:55

Skape jobber, kutte utslipp 👷✅\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-10-26 09:55:00

Kunnskap for framtida 🏫🧒\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-10-25 14:46:47

Sikre god helsehjelp for alle! 🏥👩‍⚕️\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Laster...
Laster...