Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Vi setter av tre milliarder kroner til en opptrappingsplan for psykisk helse som skal sette standarden i ti år fremover!\n\nPlanen har åtte mål:\n- Redusere barn og unges selvrapporterte psykiske helseplager med 25%.\n- Hindre nedbygging av døgnkapasitet i psykisk helsevern og sikre at den er på et nivå som møter behovet for å ivareta barn, unge og voksne med alvorlig psykisk lidelse som har behov for døgnbehandling.\n- At helsepersonell får mer tid til pasienter, brukere og fagutvikling\n- Redusere ventider i psykisk helsevern\n- Redusere andelen unge som blir uføre med bakgrunn i psykiske plager og lidelser. Dette skal skje gjennom tiltak i både helse,- arbeids- og utdanningssektorene og et samarbeid mellom sektorene. \n- Innbyggere i alle kommuner skal ha tilgang til kunnskapsbaserte lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus.\n- At mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblem skal få økt levealder, og at forskjellen i levealder mellom disse og den øvrige befolkningen reduseres\n- At barn og unge får riktig psykisk helsehjelp raskere. Derfor vil vi at barn og unge som henvises til psykisk helsevern får tilbud om en vurderingssamtale for avklaring av videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten.\n\n#arbeiderpartiet #politikk #psykiskhelse

Emneknagger:

Postet:
2023-06-09 12:23:02