Beta
Søket ga 4651 treff.
Arbeiderpartiet
2023-09-29 12:42:27

Kvinner med sykdommene endometriose og adenomyose må få bedre hjelp. Nå får vi på plass en nasjonal kompetansetjeneste for disse pasientene! Vi prioriterer kvinnehelse for å sikre likeverdige helsetjenester for alle.🚺

Arbeiderpartiet
2023-09-28 14:18:33

Vi må både skape og dele. Nå øker vi tempoet og lanserer et oppdatert veikart for grønt industriløft, som skal ta oss gjennom den største omstillingen norsk økonomi har sett i moderne tid!\n\nVeikartet omfatter ni satsningsområder og nesten 150 tiltak som skal bidra til:\n🌹 økt grønn verdiskaping i ny og eksisterende industri\n🌹 økt eksport\n🌹 at Norge kan halvere våre klimagassutslipp innen 2030

Arbeiderpartiet
2023-09-25 12:55:35

Arbeiderpartiet skal være partiet som best representerer det norske folk. Som er nærmest folks liv og hverdag🌹

Arbeiderpartiet
2023-09-25 11:08:57

Jonas Gahr Støre taler til landsstyremøte – Den politiske situasjonen

Arbeiderpartiet
2023-09-19 13:10:42

Hjelp skal være lett tilgjengelig når det trengs! Derfor vil vi sikre 3 milliarder kroner over ti år til vår opptrappingsplan for psykisk helse som blant annet skal gå til tilgjengelige og gode lavterskeltilbud.\n\nEt av hovedmålene i planen er at barn og unges selvrapporterte psykiske helseplager skal reduseres med 25 prosent.

Arbeiderpartiet
2023-09-19 10:08:26

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing! Derfor vil vi sette av 35 millioner kroner til en kraftfull og konkret pakke som skal bidra til et bedre skolemiljø.🌹

Arbeiderpartiet
2023-09-18 14:11:08

Over 90 prosent av alle førsteklassinger går nå på SFO!👏\n\nFra høsten 2022 innførte vi 12 timers gratis SFO i uken for alle førsteklassinger, og nå øker deltakelsen på 1. trinn i alle fylker sammenlignet med skoleåret 2021-2022. Fra august 2023 innført vi også 12 timer gratis SFO for 2. trinn.\n\nAlle barn skal få muligheten til å delta i leken, læringen og fellesskapet etter skoletid, uavhengig av foreldrenes lommebok!🌹

Arbeiderpartiet
2023-09-12 09:35:56

Takk til alle som stemte Arbeiderpartiet. Vi skal sørge for at hver og en av dere får mest mulig igjen for stemmen.🌹

Arbeiderpartiet
2023-09-11 12:04:22

Stem Arbeiderpartiet for trygghet, muligheter og fellesskap!🌹

Arbeiderpartiet
2023-09-11 07:53:10

Flotte ordførerkandidater har stemt Arbeiderpartiet! Har du?👋 Godt valg!🌹

Arbeiderpartiet
2023-09-10 19:45:34

For en innsats og for et lag 😍🌹 Tusen takk til tusenvis av frivillige som har stått på dag inn og dag ut den siste tiden. Nå er det ikke mange timene igjen. Husk å bruke stemmeretten din. Stem Arbeiderpartiet!

Arbeiderpartiet
2023-09-10 12:11:02

Rettferdig omfordeling og mindre forskjeller🌹 Vi får til mer sammen enn hver for oss. Stem Arbeiderpartiet!

Arbeiderpartiet
2023-09-10 09:18:25

Nå er valget ditt! Stem Arbeiderpartiet for trygghet, muligheter og fellesskap.🌹

Arbeiderpartiet
2023-09-09 19:46:45

Arbeid til alle er jobb nummer én! Når flere av oss jobber, får vi til mer og vi skaper større verdier. Det er helt grunnleggende for vår felles velferd🌹

Arbeiderpartiet
2023-09-09 13:52:42

Flere læreplasser og et tryggere arbeidsliv.\nVi få til mer sammen enn hver for oss. Stem Arbeiderpartiet. 🌹

Arbeiderpartiet
2023-09-09 11:04:02

En aktiv næringspolitikk som skaper jobber og kutter utslipp! Vi vil øke de grønne investeringene, øke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp.🌱🌍

Arbeiderpartiet
2023-09-08 16:31:10

Det skal bli lettere å jobbe mer praktisk og variert i skolen!\n\nVi vil gi 8 milliarder kroner til en støtteordning for kommuner som vil utvide, bygge om eller pusse opp skoler, tilbygg eller utstyr som krever større investeringer. 🌹\nOrdningen har en total ramme på 8 milliarder, som etter planen fases inn med 1 milliard hvert år til 2031.

Arbeiderpartiet
2023-09-08 14:44:27

En tredjedel av mikroplast i norsk natur kommer fra gummigranulat, de svarte kulene i kunstgresset! Vi er opptatt av at fotballbanen fortsatt skal være den viktige inkluderingsarenaen for store og små i hele Norge, men uten utslipp av mikroplast. Derfor setter vi nå av 5 millioner kroner til en storstilt kartlegging av landets kunstgressbaner for å finne ut av hva man kan bytte ut gummigranulaten med.⚽️👏

Arbeiderpartiet
2023-09-08 12:23:01

Under høyreregjeringen økte maksprisen i barnehage hvert eneste år. Vi snur trenden; aldri før har barnehageprisen vært lavere!\n\nFra 1. august 2024 koster det omtrent like mye å ha TO eller flere barn i barnehagen som det kostet å ha bare ett barn i barnehage under høyreregjeringen.\n\nVi får til mer sammen enn hver for oss.🌹

Arbeiderpartiet
2023-09-08 10:10:48

Vi vil gi 8 milliarder kroner til en støtteordning for kommuner som ønsker å utvide, ombygge eller rehabilitere eksisterende skoleareal, nye tilbygg eller utstyr som krever større investeringer 👋 Ordningen har en total ramme på 8 milliarder, som etter planen fases inn med 1 milliard hvert år til 2031 🌹

Laster...
Laster...