Beta
Søket ga 3966 treff.
Fremskrittspartiet FrP
2022-11-28 18:32:12

Egenandeler på helsetjenester fungerer i praksis som en skatt på sykdom. Nå legger regjeringen opp til å heve egenandelstaket til over 3.000 kroner. FrP mener at egenandelene må kuttes!

Fremskrittspartiet FrP
2022-11-27 18:32:15

Vi vet at mange aleneboende sliter med å få privatøkonomien til å gå rundt i en tid der nesten alle priser går opp. Det er dyrt å bo alene, noe mange virkelig kjenner på kroppen når prisene på blant annet strøm, drivstoff og mat øker betydelig. FrP sitt alternative statsbudsjett ville ha ført til at aleneboende i snitt vil få rundt 18 000 kroner mer å rutte med i året. Bra?

Fremskrittspartiet FrP
2022-11-26 18:32:00

Fremskrittspartiet vil prioritere det viktigste først. Vi vil redusere skatter og avgifter, slik at folk og bedrifter sitter igjen med mer av egen lønn og bedriftene går med overskudd. Vi mener ingen skal betale mer enn 50 øre per kWh for strøm, vi vil fjerne avgiftene på drivstoff og halvere momsen på mat. I tillegg foreslår vi å fjerne bompengene. Er du enig i at dette er gode forslag som vil øke kjøpekraften til folk?

Fremskrittspartiet FrP
2022-11-26 10:32:43

– FrP prioriterer å sette ned skatter og avgifter, slik at folk flest kan sikre velferd for seg og sin familie. Det er uverdig at folk og næringsliv som sliter skal betale stadig høyere skatter og avgifter til en stat som aldri har vært rikere, sier FrPs stortingsrepresentant Hans Andreas Limi. Er du enig?

Fremskrittspartiet FrP
2022-11-26 10:32:24

I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett prioriterer vi å kutte helsekøene, lavere egenandeler og for alvor sette inn støtet mot fastlegekrisen. Vi mener det er viktig å ha et helsevesen som gir rask behandling, uten helsekøer, slik at folk slipper å leve i lange perioder med smerter og sykemeldinger. Er du enig?

Fremskrittspartiet FrP
2022-11-25 18:32:39

En familie med to barn vil spare over 32 000 kroner i året med FrPs alternative budsjett. Det vil gjøre at mange vil få en litt bedre økonomi. Hva mener du om regjeringens statsbudsjett?

Fremskrittspartiet FrP
2022-11-25 07:32:01

Det har vært en urovekkende oppblomstring av skyting, knivbruk og generell vold i de kriminelle miljøene de siste årene. FrP foreslår derfor å sette av mer ressurser til kampen mot gjengkriminalitet! Bra?

Fremskrittspartiet FrP
2022-11-24 18:32:12

FrPs alternative budsjett vil øke kjøpekraften til folk flest. Vi foreslår blant annet å fjerne bompenger og drivstoffavgiftene, innføre makspris på strøm og kutt i matmomsen. Les mer om FrPs alternative statsbudsjett her: https://www.frp.no/alt-om-frps-alternative-statsbudsjett-2023

Fremskrittspartiet FrP
2022-11-24 10:57:26

Fremskrittspartiet mener den aller beste medisinen mot høyere kostnader er å kutte i folks innbetalinger til en allerede overfylt statskasse. Derfor fjerner vi drivstoffavgiften, halverer matmomsen og innfører makspris på strøm i vårt alternative statsbudsjett. Er du enig i at folk og bedrifter må få beholde mer av sine egne penger?

Fremskrittspartiet FrP
2022-11-23 19:50:51

Ap og Sp har fjernet posten for rassikring i statsbudsjettet. Fremskrittspartiet mener i motsetning til regjeringen at det er viktig å sikre norske veier mot ras og skred. Vi foreslår derfor å bruke 1 milliard på rassikring. Er du enig?

Fremskrittspartiet FrP
2022-11-23 11:33:16

Strøm, bensin, mat og mye annet har blitt vesentlig dyrere. Samtidig velger regjeringen å angripe julemat på tilbud. Det er usmakelig i en tid der mange sliter med privatøkonomien. FrP mener det er veldig bra at de med dårlig råd kan få kjøpt julemat til en billig pris. Unner ikke Støre og Vedum folk et ordentlig og rimelig julemåltid?

Fremskrittspartiet FrP
2022-11-22 18:32:54

Høyre har vært svært kritisk til de enorme skatteskjerpelsene fra regjeringen, men velger altså å beholde rundt 40 milliarder i skatteskjerpelser. FrP er det eneste alternativet for de som vil ha kraftige kutt i skatter og avgifter. Hva mener du?

Fremskrittspartiet FrP
2022-11-22 07:32:20

Dagens asylsystem legger til rette for å gjennomføre livsfarlige reiser over Middelhavet. FrP vil derfor gjøre det umulig å søke om asyl i Norge og heller opprette asylmottak i nærområdene. Enig?

Fremskrittspartiet FrP
2022-11-21 18:45:33

Det henger ikke på greip at de mest folkerike landene slipper unna klimakutt, mens Norge skal kutte enda mer. Nå må det bli slutt på at det sløses bort penger på rådyre symbolske klimatiltak. Enig?

Fremskrittspartiet FrP
2022-11-21 07:32:21

Det er tydelig at vi har en regjering som ikke er opptatt av at folk skal ha en romslig privatøkonomi. Folk flest får en trangere økonomisk hverdag enn tidligere, men regjeringen fremstår som tiltaksløse. FrP vil ha makspris på strøm, halvere matmomsen, fjerne drivstoffavgiftene og øke bunnfradraget. Da vil folk og bedrifter få beholde litt mer av sine egne penger💸

Fremskrittspartiet FrP
2022-11-20 20:44:08

Regjeringen fører en politikk som hjelper menneskesmuglere når de henter ulovlige asylanter fra skipet Ocean Viking. Det ødelegger asylsystemet. Mennesker i nød på havet skal selvsagt få hjelp, men de bør fraktes til nærmeste trygge havn. Enig?

Fremskrittspartiet FrP
2022-11-20 14:26:13

I dag markeres den internasjonale barnedagen. FrP tar et oppgjør med barnehijab, som skaper et skille mellom barna, hemmer integrering og kke minst er en form for seksualisering av små jentebarn. Hva mener du om barnehijab?

Fremskrittspartiet
2022-11-19 18:43:05

Mange engasjerte FrPere deltok på høstkonferansen 🍎

Fremskrittspartiet FrP
2022-11-19 18:32:10

Staten skal ikke tjene seg søkkrik på dyr strøm for folk flest og næringslivet. Vi vil derfor at makspris på strøm skal være 50 øre per kwt. Bra?

Fremskrittspartiet FrP
2022-11-19 10:30:25

FrP mener at du burde få lov til å velge selv om du skal bruke et offentlig eller privat behandlingssted, og at staten skal ta regningen uansett hva du velger. Det vil sikre valgfrihet til pasienten, mindre helsekø og et bedre tilbud. Regjeringen velger å fjerne fritt behandlingsvalg, noe som vil skape store køer innenfor deler av helsevesenet. I tillegg vil det gjøre at mangfoldet av tilbud blir mindre og at pasienten får færre valgmuligheter. Hva mener du?

Laster...
Laster...