Beta
Søket ga 409 treff.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen 6 milliarder kroner ekstra til ukrainske flyktninger. \n\n– Kommunene har gjort en fantastisk jobb med å bosette, men det er også utfordringer. Derfor foreslår vi blant annet å gi mer til kommuner som bosetter flere flyktninger enn de har blitt anmodet om, mer penger til norskopplæring og midlertidig gjeninnføring av tilskudd til utleieboliger, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.\n\nMålet er at det skal gjøre det enklere å få bosatt flere og at tilbudet til flyktninger skal bli enda bedre. \nIntegrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi

FLERE I JOBB: – Regjeringens mål er full sysselsetting. Da må vi bidra til at de som trenger mer opplæring eller arbeidserfaring får det, slik at de kan komme seg ut i arbeidslivet, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. \n\nI revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak med 250 millioner kroner. Les mer 👇

1.mai er arbeidernes internasjonale kampdag. \nDagen har spilt en viktig rolle for å oppnå mange av de rettighetene som vi alle nyter godt av, som 8-timersdagen, retten til ferie og at arbeidsmiljøet skal være trygt.\n- Mye er oppnådd, men regjeringen vil fortsette å styrke arbeidstakers rettigheter i et arbeidsliv i endring. Vi vil sikre faste, hele stillinger med norske lønns- og arbeidsvilkår og videreutvikle den norske arbeidslivsmodellen, med høy utbredelse av tariffavtaler og organiserte arbeidstakere, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.\n\nGratulerer med dagen!

INKLUDERING I PRAKSIS: I dette bakeriet på Joker Brustadbua Stavanger har 70 prosent av de ansatte fått jobb i samarbeid med NAV – og av de 60 ansatte er det til sammen over 30 nasjonaliteter. Det blir det både et godt arbeidsmiljø og god integrering av.\n\n– Det er helt fantastisk å jobbe her. Jeg lærer noe nytt hver dag og føler meg heldig som får være en del av denne inkluderende gjengen. Jeg er glad for muligheten jeg har fått med hjelp fra Brustadbua og NAV, sier Mohammed Abdallha som er på vei mot fagbrev som baker. Denne uka møtte...

– Det er viktig at det blir færre unge per veileder i NAV og at unge er med på å definere behovene de har i de ulike fasene i livet. Mye kan endre seg fra du er 16 til 30 år, sier landsleder i Mental Helse Ungdom, Martine Antonsen.\n\nHun er en av flere som nylig kom med innspill til regjeringens nye ungdomsgaranti som trer i krav 1. juli.\n\n– Ungdomsgaranti skal handle om det jeg kaller de tre t-ene: tett, tidlig og tilpasset oppfølging av unge arbeidssøkere som trenger ekstra hjelp for å fullføre utdanning og komme i arbeid. Det er...

– Det er viktig at det blir færre unge per veileder i NAV og at unge er med på å definere behovene de har i de ulike fasene i livet. Mye kan endre seg fra du er 16 til 30 år, sier landsleder i Mental Helse Ungdom, Martine Antonsen.\n\nHun er en av flere som nylig kom med innspill til regjeringens nye ungdomsgaranti som trer i krav 1. juli.\n\n– Ungdomsgaranti skal handle om det jeg kaller de tre t-ene: tett, tidlig og tilpasset oppfølging av unge arbeidssøkere som trenger ekstra hjelp for å fullføre utdanning og komme i arbeid. Det er...

HUSK, HUSK! 💰\n30. april er fristen for å levere skattemeldingen. Regjeringen har økt reisefradraget og fagforeningsfradraget betydelig.\nFinansminister Trygve Slagsvold Vedum og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen minner folk på å sjekke skattemeldingen før fristen går ut. \n\nPå skatteetaten.no finner du veileder om fradrag og en egen reisefradrags-kalkulator. Lykke til Skatten min !\nhttps://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/reise-tilfra-jobb/reisefradragskalkulator/\nhttps://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/fradragsveilederen/

Regjeringen arrangerer havkonferanse i Bergen 17. april, i forbindelse med One Ocean Week. Formålet er å sette det internasjonale havpanelets arbeid inn i en nasjonal sammenheng og vise regjeringens samlede politikk for et grønt krafttak for havet. Konferansen slutter ca. kl. 12.15.

Nayat Abbouz er en godt kjent ildsjel i lokalmiljøet på Holmlia. Sammen med sønnen Yassin El Barkani driver hun Holmlia Kulturkafé, som i 2019 åpnet dørene. \nKaféen legger til rette for arbeidspraksis for ungdommer, i tillegg til å være et samlingspunkt for flere. Her kan en se film, delta på spillkvelder, lære å strikke, lage mat mm. \n- Kulturkaféen er en satsing på mangfold, og inkludering. Her er alle like, sier Nayat og Yassin. \n\nI februar stengte kaféen på grunn av oppussing og utviding av lokalene. Torsdag 13. april deltok statssekretær Samra Akhtar på gjenåpningen. \n\nHolmlia Senter\nOBOS Eiendomsmeglere\nOslo kommune \nBydel...

Nayat Abbouz er en godt kjent ildsjel i lokalmiljøet på Holmlia. Sammen med sønnen Yassin El Barkani driver hun Holmlia Kulturkafé, som i 2019 åpnet dørene. \nKaféen legger til rette for arbeidspraksis for ungdommer, i tillegg til å være et samlingspunkt for flere. Her kan en se film, delta på spillkvelder, lære å strikke, lage mat mm. \n- Kulturkaféen er en satsing på mangfold, og inkludering. Her er alle like, sier Nayat og Yassin. \n\nI februar stengte kaféen på grunn av oppussing og utviding av lokalane. Torsdag 13. april deltok statssekretær Samra Akhtar på gjenåpningen. \n\nHolmlia Senter\nOBOS Eiendomsmeglere\nOslo kommune \nBydel...

Nayat Abbouz er en godt kjent ildsjel i lokalmiljøet på Holmlia. Sammen med sønnen Yassin El Barkani driver hun Holmlia Kulturkafé, som i 2019 åpnet dørene. \nKaféen legger til rette for arbeidspraksis for ungdommer, i tillegg til å være et samlingspunkt for flere. Her kan en se film, delta på spillkvelder, lære å strikke, lage mat mm. \n- Kulturkaféen er en satsing på mangfold, og inkludering. Her er alle like, sier Nayat og Yassin. \n\nI februar stengte kaféen på grunn av oppussing og utviding av lokalane. Torsdag 13. april deltok statssekretær Samra Akhtar på gjenåpningen. \n\nHolmlia Senter\nOBOS Eiendomsmeglere\nOslo kommune \nBydel...

– For oss som jobber med unge i NAV handler det om å hjelpe de som sliter videre i livet, sier Synnøve Vinje. Hun er veileder på Sandefjord videregående skole, hvor elevene bare kaller henne NAV-dama. Oppgavene hennes er blant annet å hjelpe unge velge rett utdanning, skrive CV, finne ledige jobber eller rett og slett følge opp de som trenger noen å snakke med. 💛\n\nMed en ny ungdomsgaranti skal flere i NAV jobbe med unge som faller utenfor. Målet er at flere fullfører utdanning og kommer i jobb.\n\nNAV Jobblyst NAV Sandefjord

På Jordal ungdomsskole i Oslo jobber minoritetsrådgiver Lina Aarseth Bakke. Hun er en av 59 minoritetsrådgivere som arbeider på ungdoms- og videregående skoler i alle landets fylker. Målet er å forebygge negativ sosial kontroll og hindre at unge blir sendt ut av landet mot sin vilje. \n\nDessverre øker antall saker om ufrivillig opphold i utlandet. Det tar regjeringen på alvor. På Jordal ungdomsskole fikk utenriksminister Anniken Huitfeldt og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen lære mer om hvordan Lina jobber med forebygging.\n\nTrenger du, eller noen du kjenner, råd eller hjelp? Ta kontakt med: \n🔸Helsesøster, rådgiver eller minoritetsrådgiver på skolen\n🔸Alarmtelefonen for...

I dag, 1. april, trer nye innleieregler i kraft. \n– Regjeringens mål er at de nye reglene skal styrke det seriøse, ordnede arbeidslivet som skal kjennetegne Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. \nLes mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-blir-det-nye-regler-for-innleie-av-arbeidskraft/id2970261/

Di Derre, deLillos og Lars Bremnes er bare noen av artistene som har inspirert Alen Seblani til å lære seg norsk. Alen flyktet fra Ukraina for ett år siden, og deltar nå på språkopplæring og introduksjonsprogram hos Tønsberg Læringssenter. Her har musikken vært et ekstraverktøy - og neste mål er å skaffe seg jobb. Nylig møtte han arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og delte sine erfaringer. 🎵❤

Over 100 000 unge står utenfor arbeidslivet. Det vil regjeringen gjøre noe med, og lanserer en ny ungdomsgaranti. \n\nUngdomsgarantien skal sikre at unge mellom 16 og 30 år som trenger hjelp til å komme i arbeid, får en fast kontaktperson i NAV, og tidlig og tett oppfølging så lenge det er nødvendig. Målet er at bransjer som mangler arbeidskraft får folk, og at unge som tidligere var utenfor utdanning og arbeid, får økt mestringstro, kvalifisering og en fast stilling de kan leve av. En vinn-vinn-situasjon! 🤝\n\nThomas og Shamek er to eksempler på dette. Gjennom NAV kom de i kontakt med...

NULLTOLERANSE FOR SEKSUELL TRAKASERING I ARBEIDSLIVET: \nUnge kvinner med svak tilknytning til arbeidslivet utsettes oftere for seksuell trakassering enn menn. I tillegg er det mer seksuell trakassering i kvinnedominerte bransjer og yrker med kunde- eller pasientkontakt. \n- Vi skal ha en nulltoleranse for seksuell trakassering i norsk arbeidsliv, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.\n\nRegjeringen foreslår:\n✔Å presisere at vernet mot trakassering i arbeidsmiljøloven også innebærer et vern mot seksuell trakassering.\n✔Å ta inn definisjoner av trakassering og seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven.\n✔Å presisere verneombudets oppgaver når det gjelder psykososialt arbeidsmiljø.\n✔Å ratifisere ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet.\n\nGod...

I dag er det ett år siden Russlands invasjon av Ukraina. Norge støtter Ukraina i deres kamp for frihet og selvstendighet så lenge det er nødvendig #StandWithUkraine 🇺🇦\nUtenriksdepartementet og en rekke offentlige bygg vil i kveld bli lyst opp i gule og blå farger. Det vil også flagges med norsk og ukrainsk flagg utenfor Statsministerens kontor/Forsvarsdepartementet.

Alona Siemienkova flyktet med sine to sønner fra Ukraina og ble bosatt i Bergen. I hjemlandet var hun gründer, og hos MIKS Ressurssenter for integrering og samhandling har hun fått mulighet til å fortsette bedriften.👩‍🍳🍬🍪 Nylig møtte arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen ti av deltakere av gründerprogrammet. \n\n– Å komme i jobb er den viktigste integreringsarenaen vi har. Både for den enkelte, men også for det norske samfunnet. Alle som vil jobbe, skal kunne jobbe, sier statsråd Marte Mjøs Persen. \nHun er glad for at kommunene også i år har sagt ja til å bosette et historisk antall flyktninger.\n\nLes...

ARBEID, FELLESSKAP OG FARGER 💚💙💜💛❤\nPå verkstedet Dus i Larvik jobber innvandrerkvinner med søm, håndfarging av garn og salg av produktene de selv lager. Kvinnene er en del av programmet «Jobbsjansen» i regi av Larvik kommune i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi. \n\nMålet er at deltakerne skal få ordinært arbeid eller starte med utdanning i etterkant av programmet. Tirsdag besøkte arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen verkstedet og fikk hjelp til å finne garn til nye strikkeprosjekter. Statsråden deltok også i podkast med elever fra voksenopplæringen på Larvik Læringssenter. \n\nLes mer om jobbsjansen: https://www.imdi.no/tilskudd/jobbsjansen/

Laster...
Laster...