Beta
Søket ga 1021 treff.

Takk til brannmannskapene: – Jeg vil gi honnør til mannskapene som har kjempet mot skogbranner over hele Sør-Norge, sier statssekretær Knut Morten Johansen i Justis- og beredskapsdepartementet. Johansen reiste onsdag 18. juli sammen med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland til Bykle kommune i Aust-Agder, der det har rast flere skogbranner. Dagen før besøket var det fem helikoptre som deltok i brannslukkingen i Bykle, et antall som på onsdag kunne nedskaleres til to. Slokkingsarbeidet har vært svært krevende, med stor slitasje på brannmannskapene. – Brannmannskapet har lagt ned en formidabel innsats for å slokke de flere hundre brannene som har oppstått...

Skogbrannfaren er nå så høy at rekordmange helikoptre er i beredskap. 11 skogbrannhelikoptre er klare til å håndtere og slukke nye branner i Sør-Norge (foto: DSB). https://www.regjeringen.no/id2607099

Denne sommeren sørger 3000 frivillige og 51 redningsskøyter for sikkerhet på sjøen. Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara retter en stor takk til alle som bidrar.

Likestillings- og diskrimineringsombudet

En god dag på jobb! Justisminister Tor Mikkel Wara viste stort engasjement for grunnleggende rettigheter som frihet fra vold i nære relasjoner og hatkriminalitet i et spennende møte i går. To temaer vi prioriterer høyt! Han bekreftet at det nye ekspertutvalget som skal utrede svakheter i hjelpekjedene i forkant av et partnerdrap, endelig kommer til høsten. Og han var enig i at omvendt voldsalarm må tas mer i bruk. Og dessuten at arbeidet mot vold i nære relasjoner må styrkes i samiske miljøer: hele hjelpekjeden må ha kunnskap om samisk kultur, historie og taushetskultur, samt språklig tilrettelegging. Om hatkriminalitet var han, som oss, opptatt av riktig registrering av motivet bak hatkriminalitet i anmeldelser, og at økt bevissthet hos politiet bidrar til både riktigere statistikk og bedre etterforskning med flere domfellelser. Sammen med gode medarbeidere fra LDO og representanter fra hatkrimnettverket, var ministeren opptatt av å evaluerer tiltak og gjenta suksesser!

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund fyller 100 år, og justisminister Wara gratulerte og takket dem på årets landsmøte: – Innsatsen som legges ned i kriminalomsorgen, både i friomsorgen og i fengslene, er eksepsjonell. Tusen takk for den jobben dere gjør!

– Terrorhendelsene som har skjedd i Vest-Europa de siste årene viser at bevæpnet politi kan begrense skadeomfanget og stanse et pågående angrep. Nå får også Oslo-politiet dette verktøyet i sommer, sier justis-, beredskaps og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Nordisk nettverk for forebygging av ekstremisme skal blant annet sikre effektiv informasjonsutveksling mellom de nordiske landene om forebygging av voldelig ekstremisme. Statsråd Wara møtte nylig Inger Støjberg og andre nordiske kolleger i København. Møtet markerte også at Norge overtar formannskapet i gruppen for 2018/19.

I 2021 vil Norge etter planen ha 16 nye redningshelikoptre. De vil ha høyere hastighet og vesentlig bedre rekkevidde enn dagens Sea King, samt ha en stor og fleksibel kabin, velegnet til medisinsk behandling. Helikopteret har i tillegg utstyr for allværsoperasjon og bedre navigasjons- og søkeutstyr vil legge til rette for at folk kan oppspores raskere og mer effektivt.

Rask retur og rask integrering: Ankomstsenter Østfold skal være et sted der flest mulig får avgjort sin asylsøknad i løpet av kort tid.

Norge har inngått to nye avtaler om politisamarbeid i Norden. Det utvidete samarbeidet forbedrer mulighetene til å forebygge, forhindre og oppklare kriminalitet som skjer over landegrensene www.regjeringen.no/id2603227/

Justisminister Tor Mikkel Wara gratulerte Oslo Krisesenter med 40-årsdagen foran en fullsatt sal med ildsjeler. - Vold mot kvinner er ikke et privat anliggende, men et problem som angår hele samfunnet. En stor takk til krisesentrene for den solide og utrolig viktige jobben dere gjør! Foto: Oslo krisesenter

Politiet jobber smartere: «Lydavhør på stedet» er et konkret eksempel på hvordan nærpolitireformen fører til at politiet jobber smartere og mer effektivt.

Vi foreslår å utvide foreldelsesfristen ved overgrep mot barn. Dette er ett av forslagene til endringer i straffeloven og andre lover som i dag sendes på høring https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreslar-utvidede-foreldelsesfrister/id2602364/

17. mai er grunnlovens dag. Grunnloven ble underskrevet av Riksforsamlingen på Eidsvoll 17. mai 1814. Den er med sine 204 år Europas eldste og verdens nest eldste grunnlov som fortsatt er i bruk. Grunnloven skaper stabilitet i statsstyret og garanterer norske borgere grunnleggende rettigheter som religionsfrihet, organisasjonsfrihet og ytringsfrihet. Det er vel verdt en feiring! Gratulerer med dagen! 🇳🇴🇳🇴🇳🇴

Politiet topper listen over attraktive arbeidsgivere hos jusstudentene. Men også andre i justissektoren scorer høyt, blant annet tingrettene, Høyesterett og Økokrim. Og Justis- og beredskapsdepartementet gjør det heller ikke så verst.

Sivilforsvaret er viktig for den sivile beredskapen i Norge, ikke minst ved branner, naturhendelser og leteaksjoner. I 2017 deltok 4 502 personer fra Sivilforsvaret i 202 hendelser. En ny godtgjøringsordning sikrer at de som tjenestegjør får kompensasjon for tapt arbeidsinntekt, og at tjenesten ikke blir en økonomisk belastning https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-godtgjoringsordning-for-sivilforsvaret/id2599660/ Foto: Arild Ødegaard / Sivilforsvaret

Ungdomskriminaliteten øker i deler av Oslo. Regjeringen møtte denne uken politiet på Stovner for å diskutere hvordan utviklingen kan stanses.

Nødmeldesentraler vegg i vegg! Politiets operasjonssentral og 110-sentralen for Østfold og Akershus er nå samlokalisert vegg i vegg i politihuset i Ski. – Å samlokalisere brann og politi vegg-i-vegg er en viktig del av nærpolitireformen. Erfaringene fra de allerede samlokaliserte nødmeldingssentralene har vist at dette gir store faglige gevinster som kommer befolkningen til gode, sier justis-, innvandrings og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (FrP). Torsdag markerte han sammenslåingen i politihuset i Ski. Sentralene betjener fylkene Østfold og Akershus (minus Asker og Bærum), flere enn 720 000 innbyggere i 38 kommuner. -Samlokaliseringen av brann og politi er både spennende og viktig. Målet...

GDPR og nye personvernregler: Ny lov kommer tidligst i juli.

Redningstjenesten er viktig for beredskapen. Beredskapsminister Tor Mikkel Wara fikk en tur med redningskøyten Klaveness Marine da han besøkte Hovedredningssentralen i Bodø tidligere denne uken.

Laster...
Laster...