Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Nordisk nettverk for forebygging av ekstremisme skal blant annet sikre effektiv informasjonsutveksling mellom de nordiske landene om forebygging av voldelig ekstremisme. Statsråd Wara møtte nylig Inger Støjberg og andre nordiske kolleger i København. Møtet markerte også at Norge overtar formannskapet i gruppen for 2018/19.

Postet:
2018-06-11 20:15:00

Delt innhold:
Nordisk nettverk for forebygging av ekstremisme