Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Rask retur og rask integrering: Ankomstsenter Østfold skal være et sted der flest mulig får avgjort sin asylsøknad i løpet av kort tid.

Postet:
2018-06-07 20:30:00

Delt innhold:
Ankomstsenter Østfold