Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Vi foreslår å utvide foreldelsesfristen ved overgrep mot barn. Dette er ett av forslagene til endringer i straffeloven og andre lover som i dag sendes på høring https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreslar-utvidede-foreldelsesfrister/id2602364/

Postet:
2018-05-25 16:23:10

Delt innhold:
Noen lovbrudd er det vanskelig å fortelle om