Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Politiet topper listen over attraktive arbeidsgivere hos jusstudentene. Men også andre i justissektoren scorer høyt, blant annet tingrettene, Høyesterett og Økokrim. Og Justis- og beredskapsdepartementet gjør det heller ikke så verst.

Postet:
2018-05-09 13:55:49

Delt innhold:
Her er studentene mest ettertraktede arbeidsgivere
Politiet, Utenriksdepartementet og tingrettene er de tre mest attraktive arbeidsgiverne i justissektoren, ifølge en undersøkelse gjort av analyseselskapet Universum.