Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Politiet jobber smartere: «Lydavhør på stedet» er et konkret eksempel på hvordan nærpolitireformen fører til at politiet jobber smartere og mer effektivt.

Postet:
2018-05-29 14:47:01

Delt innhold:
God effekt av ny metode
Politipatruljene har hatt en kraftig økning i bruken av lydavhør på stedet. Dette gjør etterforskningen mer effektiv og gir fordeler for innbyggerne.