Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:

Postet:
2018-06-21 12:34:38

Delt innhold:
Likestillings- og diskrimineringsombudet
En god dag på jobb! Justisminister Tor Mikkel Wara viste stort engasjement for grunnleggende rettigheter som frihet fra vold i nære relasjoner og hatkriminalitet i et spennende møte i går. To temaer vi prioriterer høyt! Han bekreftet at det nye ekspertutvalget som skal utrede svakheter i hjelpekjedene i forkant av et partnerdrap, endelig kommer til høsten. Og han var enig i at omvendt voldsalarm må tas mer i bruk. Og dessuten at arbeidet mot vold i nære relasjoner må styrkes i samiske miljøer: hele hjelpekjeden må ha kunnskap om samisk kultur, historie og taushetskultur, samt språklig tilrettelegging. Om hatkriminalitet var han, som oss, opptatt av riktig registrering av motivet bak hatkriminalitet i anmeldelser, og at økt bevissthet hos politiet bidrar til både riktigere statistikk og bedre etterforskning med flere domfellelser. Sammen med gode medarbeidere fra LDO og representanter fra hatkrimnettverket, var ministeren opptatt av å evaluerer tiltak og gjenta suksesser!