Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Justisminister Tor Mikkel Wara gratulerte Oslo Krisesenter med 40-årsdagen foran en fullsatt sal med ildsjeler. - Vold mot kvinner er ikke et privat anliggende, men et problem som angår hele samfunnet. En stor takk til krisesentrene for den solide og utrolig viktige jobben dere gjør! Foto: Oslo krisesenter

Postet:
2018-05-31 14:18:07

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Justis- og beredskapsdepartementet