Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Denne sommeren sørger 3000 frivillige og 51 redningsskøyter for sikkerhet på sjøen. Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara retter en stor takk til alle som bidrar.

Postet:
2018-06-28 15:13:02

Delt innhold:
Sikkerhet på sjøen med Redningsselskapet