Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Ungdomskriminaliteten øker i deler av Oslo. Regjeringen møtte denne uken politiet på Stovner for å diskutere hvordan utviklingen kan stanses.

Postet:
2018-05-04 17:21:05

Delt innhold:
Regjeringen møter politiet på Stovner