Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Sivilforsvaret er viktig for den sivile beredskapen i Norge, ikke minst ved branner, naturhendelser og leteaksjoner. I 2017 deltok 4 502 personer fra Sivilforsvaret i 202 hendelser. En ny godtgjøringsordning sikrer at de som tjenestegjør får kompensasjon for tapt arbeidsinntekt, og at tjenesten ikke blir en økonomisk belastning https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-godtgjoringsordning-for-sivilforsvaret/id2599660/ Foto: Arild Ødegaard / Sivilforsvaret

Postet:
2018-05-08 11:42:33

Delt innhold:
sitt framsidebilete