Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Nødmeldesentraler vegg i vegg! Politiets operasjonssentral og 110-sentralen for Østfold og Akershus er nå samlokalisert vegg i vegg i politihuset i Ski. – Å samlokalisere brann og politi vegg-i-vegg er en viktig del av nærpolitireformen. Erfaringene fra de allerede samlokaliserte nødmeldingssentralene har vist at dette gir store faglige gevinster som kommer befolkningen til gode, sier justis-, innvandrings og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (FrP). Torsdag markerte han sammenslåingen i politihuset i Ski. Sentralene betjener fylkene Østfold og Akershus (minus Asker og Bærum), flere enn 720 000 innbyggere i 38 kommuner. -Samlokaliseringen av brann og politi er både spennende og viktig. Målet er bedre tjenester for publikum ved at politi og brann er raske, tilgjengelige og koordinerte, sier Wara videre. Arbeidet med samlokalisering av Øst 110-sentral og Øst politidistrikts operasjonssentral har pågått over flere år. Samlokaliseringen vil gi styrkede tjenester for publikum, blant annet gjennom bedre samarbeid og informasjonsdeling. Regjeringen ønsker å samlokalisere alle politiets operasjonssentraler vegg-i-vegg med brannvesenets 110-sentaler. Det skal legges til rette for at helsevesenets AMK-tjeneste også kan samlokaliseres på et senere tidspunkt. Sentralen i Ski er den fjerde samlokaliserte sentralen som blir åpnet. De tre foregående er Innlandet (Hamar), Nordland (Bodø) og Møre og Romsdal (Ålesund). I tillegg vil sentralen i Tønsberg som skal dekke Sør-Øst offisielt åpne i løpet av høsten og sentralen i Tromsø følger deretter.

Postet:
2018-05-03 15:20:16

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Justis- og beredskapsdepartementet