Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund fyller 100 år, og justisminister Wara gratulerte og takket dem på årets landsmøte: – Innsatsen som legges ned i kriminalomsorgen, både i friomsorgen og i fengslene, er eksepsjonell. Tusen takk for den jobben dere gjør!

Postet:
2018-06-19 15:09:04