Beta
Søket ga 42 treff.
Solveig Schytz
2021-04-23 14:29:42

Klimagassutslippene synker, og det skal de fortsette å gjøre! Utslippene må kuttes raskere for hvert år. Vi skal nå klimamålene ved å følge opp @Rotevatn og regjeringens #klimaplan. @Venstre sin klimapolitikk virker! @gurimelby til #VenstreLM

Espen Barth Eide
2021-02-02 09:55:00

@waagaard @Stortinget Gode innspill! Vel talt på dagens høring om #klimaplan.

Espen Barth Eide
2021-01-25 23:09:35

@JonasVevatne @CSpange @mathiasfischer @willJens @TorGHeggem @bentehpeder @Arbeiderpartiet Absolutt, @Arbeiderpartiet støtter økningen i CO2-avgiften. Men vi vil ha mye mer enn det: en tydelig, retningsgivende næringspolitikk som utnytter mulighetene det grønne skiftet gir til å kutte utslipp og skape jobber. Vi trenger en mer ambisiøs og mer konkret #klimaplan.

Espen Barth Eide
2021-01-25 21:14:51

@KIareng_ @Arbeiderpartiet Da kan du glede deg til innstillingen til #klimaplan. @Arbeiderpartiet vil bruke 2020-årene til å #nyindustrialisere Norge for en bærekraftig framtid. 🌹

Svein Roald Hansen
2021-01-25 20:31:13

RT @EspenBarthEide: Dette er helt riktig. Skal vi klare å kutte utslipp og skape jobber samtidig, trenger vi ordninger som støtter innovasjon også i kvotepliktig sektor. Konkurransen om framtidas industri er i full gang der ute 🇺🇳🇪🇺🇺🇸🌍 @Arbeiderpartiet følger opp i arbeidet med #klimaplan 🇳🇴🏭

Espen Barth Eide
2021-01-25 20:27:49

Dette er helt riktig. Skal vi klare å kutte utslipp og skape jobber samtidig, trenger vi ordninger som støtter innovasjon også i kvotepliktig sektor. Konkurransen om framtidas industri er i full gang der ute 🇺🇳🇪🇺🇺🇸🌍 @Arbeiderpartiet følger opp i arbeidet med #klimaplan 🇳🇴🏭

Bør vi ha restriksjonar på kjøtforbruket for å få ned klimautsleppa? Og synest du vi bør kjøpe og kaste mindre? Kva du gjer som forbrukar har noko å seie. Noreg har som mål å halvere klimautsleppa innan 2030. #klimaplan #klimameldingen Les om heile planen her: https://www.regjeringen.no/.../heilskapeleg.../id2827600/

Bør vi ha restriksjonar på kjøtforbruket for å få ned klimautsleppa? Og synest du vi bør kjøpe og kaste mindre? Noreg har som mål å halvere klimautsleppa innan 2030. Kva tiltak ville DU hatt for å nå målet om du var klimaminister? #klimaplan #klimameldingen Les om heile planen her: https://www.regjeringen.no/.../heilskapeleg.../id2827600/

Trine Skei Grande
2021-01-13 19:34:30

RT @kldep: Regjeringen foreslår å øke CO2-avgiften kraftig de neste 10 årene. Da vil lønne seg mye å legge om til grønnere produksjon, sier klima- og miljøminister Sveinung @Rotevatn #klimamelding #klimaplan Hva ville DU foreslått hvis du var klimaminister? https://t.co/qID4vtQexf

Venstre
2021-01-13 16:51:31

RT @kldep: Regjeringen foreslår å øke CO2-avgiften kraftig de neste 10 årene. Da vil lønne seg mye å legge om til grønnere produksjon, sier klima- og miljøminister Sveinung @Rotevatn #klimamelding #klimaplan Hva ville DU foreslått hvis du var klimaminister? https://t.co/qID4vtQexf

Klima- og miljødep
2021-01-13 12:01:53

Regjeringen foreslår å øke CO2-avgiften kraftig de neste 10 årene. Da vil lønne seg mye å legge om til grønnere produksjon, sier klima- og miljøminister Sveinung @Rotevatn #klimamelding #klimaplan Hva ville DU foreslått hvis du var klimaminister? https://t.co/qID4vtQexf

Ola Elvestuen
2021-01-13 00:44:50

RT @sschytz: Også Troms og Finnmark har blitt elbilfylke! #elbil #klimaplan https://t.co/Tr4QLJu7is

Solveig Schytz
2021-01-12 22:04:42

Også Troms og Finnmark har blitt elbilfylke! #elbil #klimaplan https://t.co/Tr4QLJu7is

Er det berre bilistar og private som må kutte klimautsleppa sine? Kva med industrien? Kva med karbonfangst? Regjeringa har lagt fram Klimaplan 2021-2030 for å nå klimamåla. Kva tiltak ville DU hatt i planen om du var klimaminister? #klimaplan #klimameldingen Les om heile planen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/heilskapeleg-plan-for-a-na-klimamalet/id2827600/

Klima- og miljødep
2021-01-12 10:05:02

Bør alle ferger og hurtigbåter gå på batteri? Hva med flyene - bør vi fly mindre? Regjeringen har lagt fram Klimaplan 2030. Hva ville DU foreslått hvis du var klimaminister? #klimaplan Les om klimaplanen her: https://t.co/aoOKPwN7jb https://t.co/f3htMJZSfh

Klima- og miljødep
2021-01-11 11:35:42

8. januar la Regjeringa fram #klimaplan 2030 - ein plan som viser korleis Noreg skal nå klimamåla våre i Paris-avtalen og samstundes skape grøn vekst. Kva ville DU helst sett i planen - om bilar og kollektivtrafikk, til dømes? #klimameldingen @Rotevatn https://t.co/vOeaS0PR6A

Venstre
2021-01-11 09:39:20

RT @Trinesg: Sp er mener det er umulig at kommunene skal ha elbiler i sin tjeneste. Makan til gammeldags holdning, hva med å ringe sine egne ordføreren og spørre om det er mulig ? @overhalla klarte det i alle fall 😊 #klimaplan @Venstre @namdalsavisa @Nationen_as https://t.co/Fct4JD9BNr

Trine Skei Grande
2021-01-11 09:38:17

Sp er mener det er umulig at kommunene skal ha elbiler i sin tjeneste. Makan til gammeldags holdning, hva med å ringe sine egne ordføreren og spørre om det er mulig ? @overhalla klarte det i alle fall 😊 #klimaplan @Venstre @namdalsavisa @Nationen_as https://t.co/Fct4JD9BNr

Bør alle ferger og hurtigbåter gå på batteri? Hva med flyene - bør vi fly mindre? Klimaplan 2030 som regjeringen la fram i går inneholder tiltak for at Norge skal nå målene vi har satt oss i Parisavtalen. Men hva ville DU foreslått hvis du var klimaminister? #klimaplan #klimameldingen

Trine Skei Grande
2021-01-08 18:38:53

RT @kldep: 🌿Norge skal nå klimamålet vi har satt oss under Paris-avtalen, derfor legg regjeringa i dag fram ei klimaplan for 2021 – 2030. Planen viser korleis Noreg skal oppfylle klimamålet og samstundes skape grøn vekst. #Klimaplan #klimameldingen https://t.co/4rXMXUvQ6T

Laster...
Laster...