Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
8. januar la Regjeringa fram #klimaplan 2030 - ein plan som viser korleis Noreg skal nå klimamåla våre i Paris-avtalen og samstundes skape grøn vekst. Kva ville DU helst sett i planen - om bilar og kollektivtrafikk, til dømes? #klimameldingen @Rotevatn https://t.co/vOeaS0PR6A

Emneknagger:

Postet:
2021-01-11 11:35:42