Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
Bør alle ferger og hurtigbåter gå på batteri? Hva med flyene - bør vi fly mindre? Regjeringen har lagt fram Klimaplan 2030. Hva ville DU foreslått hvis du var klimaminister? #klimaplan Les om klimaplanen her: https://t.co/aoOKPwN7jb https://t.co/f3htMJZSfh

Emneknagger:

Postet:
2021-01-12 10:05:02

Delt innhold:
Klimaplan 2021-2030 lagt fram
Norge skal nå klimamålet vi har sett oss under Paris-avtalen. Derfor legg regjeringa i dag fram ei klimaplan for 2021 – 2030. Planen viser korleis Noreg skal oppfylle klimamålet og samstundes skape grøn vekst.