Beta
Søket ga 40 treff.
Terje Halleland
2021-02-02 09:40:38

Vi har en offensiv offentlig sektor i fylker og kommuner som ønsker å innføre store og omfattende miljøtiltak. Det er kun betalingen de vil overlate til Staten. #klimameldingen

Bør vi ha restriksjonar på kjøtforbruket for å få ned klimautsleppa? Og synest du vi bør kjøpe og kaste mindre? Kva du gjer som forbrukar har noko å seie. Noreg har som mål å halvere klimautsleppa innan 2030. #klimaplan #klimameldingen Les om heile planen her: https://www.regjeringen.no/.../heilskapeleg.../id2827600/

Bør vi ha restriksjonar på kjøtforbruket for å få ned klimautsleppa? Og synest du vi bør kjøpe og kaste mindre? Noreg har som mål å halvere klimautsleppa innan 2030. Kva tiltak ville DU hatt for å nå målet om du var klimaminister? #klimaplan #klimameldingen Les om heile planen her: https://www.regjeringen.no/.../heilskapeleg.../id2827600/

Er det berre bilistar og private som må kutte klimautsleppa sine? Kva med industrien? Kva med karbonfangst? Regjeringa har lagt fram Klimaplan 2021-2030 for å nå klimamåla. Kva tiltak ville DU hatt i planen om du var klimaminister? #klimaplan #klimameldingen Les om heile planen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/heilskapeleg-plan-for-a-na-klimamalet/id2827600/

Klima- og miljødep
2021-01-11 11:35:42

8. januar la Regjeringa fram #klimaplan 2030 - ein plan som viser korleis Noreg skal nå klimamåla våre i Paris-avtalen og samstundes skape grøn vekst. Kva ville DU helst sett i planen - om bilar og kollektivtrafikk, til dømes? #klimameldingen @Rotevatn https://t.co/vOeaS0PR6A

Bør alle ferger og hurtigbåter gå på batteri? Hva med flyene - bør vi fly mindre? Klimaplan 2030 som regjeringen la fram i går inneholder tiltak for at Norge skal nå målene vi har satt oss i Parisavtalen. Men hva ville DU foreslått hvis du var klimaminister? #klimaplan #klimameldingen

Trine Skei Grande
2021-01-08 21:51:46

RT @waagaard: #Klimameldingen: Det er et strålende grep at @Regjeringen strukturer klimapolitikken, med en klimaplan som har utslippsmål for hver sektor, og som lister opp hvilke tiltak som skal til for å nå målene. De varsler også en jevnlig oppfølging. @Rotevatn

Ola Elvestuen
2021-01-08 21:42:56

RT @skift_norge: Takk til @regjerinen @erna_solberg @Rotevatn for at dere nå følger opp med styrkede ambisjoner og konkrete tiltak i #klimameldingen. Vi applauderer en kraftig økning av CO2-avgiften og aktiv politikk for klimavennlige innkjøp! https://t.co/42SaTF09Yq

Venstre
2021-01-08 21:18:40

RT @waagaard: #Klimameldingen: Det er et strålende grep at @Regjeringen strukturer klimapolitikken, med en klimaplan som har utslippsmål for hver sektor, og som lister opp hvilke tiltak som skal til for å nå målene. De varsler også en jevnlig oppfølging. @Rotevatn

Trine Skei Grande
2021-01-08 18:38:53

RT @kldep: 🌿Norge skal nå klimamålet vi har satt oss under Paris-avtalen, derfor legg regjeringa i dag fram ei klimaplan for 2021 – 2030. Planen viser korleis Noreg skal oppfylle klimamålet og samstundes skape grøn vekst. #Klimaplan #klimameldingen https://t.co/4rXMXUvQ6T

Trine Skei Grande
2021-01-08 18:38:19

RT @kldep: - Klimaplanen er eit historisk taktskifte i norsk klimapolitikk. For første gang legg ei regjering fram ein truverdig, heilskapeleg plan for å få ned utsleppa i alle sektorar. Det skal løne seg å kutte utslepp, seier klima- og miljøminister @Rotevatn #klimaplan #klimameldingen https://t.co/l728IFv4E9

Trine Skei Grande
2021-01-08 18:37:20

RT @jonalevang: Økning av CO2-avg til 2000 kr/t mot 2030 er akkurat det langsiktige styringssignalet oljebransjen trenger for å omstille seg og kutte utslipp. Nå vil elektrifisering og (antagelig) havvind bli lønnsomt. Meget bra @HoyreTina @Rotevatn #klimameldingen https://t.co/WKVjiZre67

Trine Skei Grande
2021-01-08 18:37:09

RT @hegekris: Her er ZEROs første reaksjoner på regjeringens klimaplan. Nye, store grep vil faktisk gi taktskifte i norsk klimapolitikk! #klimameldingen

Venstre
2021-01-08 17:14:40

RT @hegekris: Her er ZEROs første reaksjoner på regjeringens klimaplan. Nye, store grep vil faktisk gi taktskifte i norsk klimapolitikk! #klimameldingen

Venstre
2021-01-08 17:14:08

RT @jonalevang: Økning av CO2-avg til 2000 kr/t mot 2030 er akkurat det langsiktige styringssignalet oljebransjen trenger for å omstille seg og kutte utslipp. Nå vil elektrifisering og (antagelig) havvind bli lønnsomt. Meget bra @HoyreTina @Rotevatn #klimameldingen https://t.co/WKVjiZre67

Karin Andersen
2021-01-08 16:43:47

RT @kariekas: Økt CO2-avgift og flere konkrete mål og tiltak for transportsektoren er bra! Men klimamålene burde vært mer ambisiøse, elbilmålet burdet ikke vært svekka og olja og industrien burde vært inkludert. Viktigst, nå må ambisjonene opp og alle partiene må forpliktes. #klimameldingen

Venstre
2021-01-08 15:35:55

RT @kldep: - Klimaplanen er eit historisk taktskifte i norsk klimapolitikk. For første gang legg ei regjering fram ein truverdig, heilskapeleg plan for å få ned utsleppa i alle sektorar. Det skal løne seg å kutte utslepp, seier klima- og miljøminister @Rotevatn #klimaplan #klimameldingen https://t.co/l728IFv4E9

Klima- og miljødep
2021-01-08 15:22:28

- Klimaplanen er eit historisk taktskifte i norsk klimapolitikk. For første gang legg ei regjering fram ein truverdig, heilskapeleg plan for å få ned utsleppa i alle sektorar. Det skal løne seg å kutte utslepp, seier klima- og miljøminister @Rotevatn #klimaplan #klimameldingen https://t.co/l728IFv4E9

Ola Elvestuen
2021-01-08 14:53:00

RT @zeronorge: Økningen i CO2-avgiften vil påvirke alle beslutninger i store deler av norsk økonomi. I kombinasjon med andre nye virkemidler vil dette gi et taktskifte i norsk klimapolitikk, sier @mariusholm #klimameldingen https://t.co/wNijWykRxV

Ola Elvestuen
2021-01-08 14:46:23

RT @kldep: 🌿Norge skal nå klimamålet vi har satt oss under Paris-avtalen, derfor legg regjeringa i dag fram ei klimaplan for 2021 – 2030. Planen viser korleis Noreg skal oppfylle klimamålet og samstundes skape grøn vekst. #Klimaplan #klimameldingen https://t.co/4rXMXUvQ6T

Laster...
Laster...