Person / Aktør:
Barne- og familiedepartementet (Norge)
Barne- og familiedepartementet (Norge)

Innlegg:
Bør vi ha restriksjonar på kjøtforbruket for å få ned klimautsleppa? Og synest du vi bør kjøpe og kaste mindre? Kva du gjer som forbrukar har noko å seie. Noreg har som mål å halvere klimautsleppa innan 2030. #klimaplan #klimameldingen Les om heile planen her: https://www.regjeringen.no/.../heilskapeleg.../id2827600/

Emneknagger:

Postet:
2021-01-14 19:05:50

Delt innhold:
Klimaplan 2021 - Forbruk