Person / Aktør:
Klima- og miljødepartementet (Norge)
Klima- og miljødepartementet (Norge)

Innlegg:
Bør alle ferger og hurtigbåter gå på batteri? Hva med flyene - bør vi fly mindre? Klimaplan 2030 som regjeringen la fram i går inneholder tiltak for at Norge skal nå målene vi har satt oss i Parisavtalen. Men hva ville DU foreslått hvis du var klimaminister? #klimaplan #klimameldingen

Emneknagger:

Postet:
2021-01-09 08:00:01

Delt innhold:
Klimaplan 2021.2030 Grønn skipsfart og flytrafikk