Person / Aktør:
Espen Barth Eide
Espen Barth Eide
Parti: AP

Innlegg:
Dette er helt riktig. Skal vi klare å kutte utslipp og skape jobber samtidig, trenger vi ordninger som støtter innovasjon også i kvotepliktig sektor. Konkurransen om framtidas industri er i full gang der ute 🇺🇳🇪🇺🇺🇸🌍 @Arbeiderpartiet følger opp i arbeidet med #klimaplan 🇳🇴🏭

Emneknagger:

Postet:
2021-01-25 20:27:49

Delt innhold:
- Klimaet blir taperen
Norsk Industri frykter oppsigelser og dårligere klima som følge av stivbeint regelverk fra det statlige Enova.