Person / Aktør:
Klima- og miljødepartementet (Norge)
Klima- og miljødepartementet (Norge)

Innlegg:
Er det berre bilistar og private som må kutte klimautsleppa sine? Kva med industrien? Kva med karbonfangst? Regjeringa har lagt fram Klimaplan 2021-2030 for å nå klimamåla. Kva tiltak ville DU hatt i planen om du var klimaminister? #klimaplan #klimameldingen Les om heile planen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/heilskapeleg-plan-for-a-na-klimamalet/id2827600/

Emneknagger:

Postet:
2021-01-12 15:17:03

Delt innhold:
Klimaplan 2021-2030 - viss DU var klimaminister - Del 3