Person / Aktør:
Klima- og miljødepartementet (Norge)
Klima- og miljødepartementet (Norge)

Innlegg:
Bør vi ha restriksjonar på kjøtforbruket for å få ned klimautsleppa? Og synest du vi bør kjøpe og kaste mindre? Noreg har som mål å halvere klimautsleppa innan 2030. Kva tiltak ville DU hatt for å nå målet om du var klimaminister? #klimaplan #klimameldingen Les om heile planen her: https://www.regjeringen.no/.../heilskapeleg.../id2827600/

Emneknagger:

Postet:
2021-01-14 11:19:33

Delt innhold:
Klimaplan 2021 - 2030 Del 4. Forbruk og landbruk