Beta
Søket ga 180 treff.
Solveig Schytz
2020-12-21 19:54:56

I dag kom den nye Smittestopp-appen, og jeg har lasta den ned! I vår var jeg bant kritikerne til smittesporingsappen «Smittestopp», den ivaretok ikke personvern på en god nok måte: Den samlet inn mer informasjon enn nødvendig, samlet lokasjonsdata med gps, lagret dataene i en sentral database og hadde ikke åpen kildekode. Svært krevende både for personvern og sikkerhet. Ikke fungerte den særlig bra heller, og til slutt satte Datatilsynet foten ned. Den nye appen bruker bare Bluetooth til å spore kontakt, den sporer ikke lokasjonsdata og ikke mer data enn nødvendig. Dataene lagres på telefonen din, og ikke i...

Solveig Schytz
2020-12-20 16:06:28

Nye tall viser at flere skoler nå oppfyller lærernormen, at det er flere lærere per elev, og at elevene oftere møter lærere med fordypning i fagene de underviser i. Venstres politikk fungerer 💚 https://www.venstre.no/artikkel/2020/12/17/flere-laerere-per-elev-og-flere-kvalifiserte-laerere-i-skolen/

Solveig Schytz
2020-12-11 10:04:58

Sitat regjeringserklæringen: "Andre lands ambisjoner i klimapolitikken har stor betydning for Norges mulighet til å nå våre mål. Når en stor aktør som EU skjerper sine mål, utløser det mer teknologiutvikling og omstilling i næringslivet. Regjeringen vil arbeide for at EUs samlede ambisjonsnivå øker til 55%, og melde inn et forsterket norsk klimamål i tråd med EUs ambisjoner." DETTE var det ikke mange som trodde var mulig da Venstre fikk forhandlet det inn i regjeringserklæringen. Men nå skjer det. En særlig takk til Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Terje Breivik som kjempet dette på plass, og til Ola Elvestuen...

Solveig Schytz
2020-12-09 17:31:29

Kommenterer i Vårt Land i dag: - Dette er et forvarsel om hva slags politikk vi får hvis det blir regjeringsskifte neste år. En regjering med Ap og Sp som får støtte i enkeltsaker fra Frp vil bli katastrofe for innvandringspolitikken og ille for de som er opptatt av en human asylpolitikk

Solveig Schytz
2020-12-07 15:01:09

ULV Fredag ble et representantforslag fra Senterpartiet (og FrP) om å stoppe utvidelsen av ulvesona hastebehandlet. Ap og FrP har støttet Sp i å hastebehandle denne saken, til tross for at ulvejakta akkurat har startet og varer til 1. april, og det ikke er dyr på beite nå. Det er ingen grunn til at denne saken trenger hastebehandling, og spesielt ikke når en rettsak om felling av ulv pågår. Spørsmålene som behandles i rettsaken er nært relatert til det Sp foreslår i sitt representantforslag. Det er sterkt problematisk at stortingsflertallet stemte for en hastebehandling. Det gjør at Klima- og miljødepartementet...

Solveig Schytz
2020-12-05 21:05:37

Jeg er så heldig å være kordame (nå oppgradert til kordame med tamburin) i Terje Breivik band! Terjes siste låt om Per og gjengen er nå på Spotify! Enjoy!

Solveig Schytz
2020-12-01 20:40:07

Enighet om Statsbudsjettet for 2021! Les mer her:

Solveig Schytz
2020-11-27 21:45:31

Denne uka har jeg fått ny rolle på Stortinget, og går inn i utdannings- og forskingskomiteen. For meg og Venstre handler det om å sikre like muligheter til alle barn og unge, og satse på skolen. Dette gleder jeg meg til! Kunnskap gir folk større frihet til å gjøre egne valg for egen framtid. Kunnskap utjevner sosiale forskjeller slik at alle får likere muligheter. Kunnskap skaper arbeidsplasser, nye produkter og tjenester, løser klimautfordringer og pandemier. Den beste måten å bekjempe utenforskap på er kunnskap, fordi kunnskap gir enkeltmennesker flere verktøy til å bestemme over egen framtid. (Bilde: Første skoledag i...

Solveig Schytz
2020-11-23 22:08:24

Personopplysninger om deg og meg er en stor handelsvare og big business. Det er en stor utfordring for personvernet. Opplysningene er verdifulle ikke minst fordi de brukes til å målrette skreddersydd reklame mot hver enkelt av oss på internett. Må det være sånn? Nei. Jeg mener Norge må jobbe sammen med EU for regulering og på sikt er forbud mot målretta reklame. Vi bør starte med å forby målretta reklame mot barn og unge. Les i Aftenposten: https://www.aftenposten.no/kultur/i/nA9Xzo/venstre-vil-forby-maalrettet-reklame-mot-barn-og-unge

Solveig Schytz
2020-11-22 18:32:57

Alt for mange utsettes for uønsket sex og seksuelle overgrep. Alt for få anmelder voldtekter, og alt for få av de anmeldte sakene etterforskes og fører til domfellelse. Det er alvorlig for alle som opplever overgrep og det er et alvorlig samfunnsproblem. Vi trenger et bedre hjelpetilbud til alle som utsettes for overgrep og det er på høy tid med en gjennomgang og oppdatering av voldtektslofivningen. Fravær av samtykke må inn i voldtektsbegrepet. Takk for at du kjemper for #samtykkelov Katinka! Og takk for at du deler.

Solveig Schytz
2020-11-20 10:56:13

Det trengs en gjennomgang av voldtektslovgivningen. Loven må oppdateres slik at fravær av samtykke må innlemmes som en del av voldtektsbegrepet. Vi skriver i Aftenbladet i dag: Mette Vabø Tove Hofstad Konstanse Løfors Benedicte Røvik Mia Bruvik Hege Benedicte Blom Stene, Aud Jektvik, Kathrine Nitter Ane Breivik Astrid knudsen Hårstad og Ann Helen Skaanes: https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/86GORw/Venstre-hilser-samtykkeloven-velkommen

Solveig Schytz
2020-11-17 21:37:24

Jeg ble født i nyfødtmedisinens ytterste grenseland, der dette grenselandet lå i 1976. Jeg har vært utrolig heldig. Jeg overlevde. Jeg er frisk. I dag er det #verdensprematurdag. Det er en anledning til å takke. Takk til norsk helsevesen som ikke sparte på noe, men gjorde alt for å redde livet mitt. Takk til doktor Langslett og søster Mary og alle de andre dyktige legene og sykepleierne på Ullevål sykehus hvor jeg bodde mine første tre måneder. Takk til mamma og pappa.

Solveig Schytz
2020-11-16 18:02:41

Venstre prioriterer kollektivtrafikk, byvekstavtaler og ikke minst baneløsning på Nedre Romerike i arbeidet med nasjonal transportplan! Dessverre skaper Lillestrøm kommune unødig usikkeret om fortetting og byutvikling på Kjeller når de insisterer på å tilrettelgge for veteranfly. Da risikerer vi å gjøre samme feil som ble gjort på Fornebu om igjen om vi ikke har fullt trykk på både fortetting, byutvikling og baneløsning samtidig fra start. Forlengelse av T-banen til Lørenskog er vedtatt. Boye Bjerkholt, Bjørn Ivar Gran og jeg er bekymra for at Lillestrøms manglende vilje til byutviklling på Kjeller slår beina under en baneløsning videre fra Lørenskog mot Lillestrøm...

Solveig Schytz
2020-11-13 19:06:29

Barn skal ha frihet til å leke, lære og utviikle seg. Barnehagen skal være en trygg arena for lek og læring og være tilgjengelig for allle. Rødt, SV, og nå også Arbeiderparteiet gjør sitt beste for snakke ned og mistenkeliggjøre private barnehager. Venstre vil sikre mangfold i barnehagetilbudet. Det viktigste er at barna får god kvalitet i barnehagetilbudet, og at barnehagen er tilgjengelig for alle, ikke om barnehagen drives av kommunen, av private eller ideelle aktører. Her er utdrag fra mitt innlegg i Storinget i går:

Solveig Schytz
2020-11-09 16:01:39

Doping er organisert kriminalitet! Viktig vedtak i Stortinget i morgen: Vi vil at politiet og antidopingprganisasjonene skal kunne samarbeide og at de som tjener penger på bruk av doping skal straffeforfølges! https://www.vg.no/sport/i/M33rOJ/ny-lov-vil-gjoere-bloddoping-kriminelt-i-norge?fbclid=IwAR3Zdsxs2DJ008Cj9Rvj3wsaR-AJkQmA6ltLgibV3s8iuGa7wLjNdLP9QtQ

Solveig Schytz
2020-11-06 14:29:45

Det er alvor. Men Guri Melby og Erna Solberg har vært klare på at barn og unge skal skjermes: Jeg er bekymret for at veldig mange elever nå sendes hjem fra skolen. Hver enkelt skole må finner gode løsninger på hvordan elevene kan være mest mulig på skolen og hvordan digital undervisning og undervisning på skolen kan kombineres best mulig for å ivareta smittevernhensyn.

Solveig Schytz
2020-11-03 19:38:53

Flere tog! Arbeidet med ny nasjonal transportplan pågår for fullt. Venstre vil prioritere jernbane, ikke minst InterCity-utbyggingen. Og Inter City til Fredrikstad må inkludere Fredrikstad stasjon! Klar melding fra Trond Svandal og meg i Fredriksstad Blad:

Solveig Schytz
2020-11-01 07:53:31

Det er 20 år siden sist lovverket knyttet til seksuelle overgrep ble oppdatert. Det er på tide med en ny gjennomgang og oppdatering. Og fravær av samtykke må inn som en del av voldtektsbegrepet. Venstres landsstyre har vedtatt en svært viktig uttalelse! Takk til alle som har bidratt til denne:

Solveig Schytz
2020-10-29 17:41:25

Koronapandemien krever ekstra innsats fra mange, og den krever ekstra penger. Regjeringen bevilger nå ekstra midler slik at sårbare grupper som barn og unge ikke skal lide av tiltakene satt inn mot pandemien, sier Venstreleder og kunnskapsminister Guri Melby: https://www.venstre.no/artikkel/2020/10/29/milliarder-til-kommunene-barn-og-unge-skal-prioriteres/?fbclid=IwAR2NBcx2sbBgi0x-drDyxi78pvMwO22imSouLjh_dVeeQO8XPQbmu8r-9a0

Solveig Schytz
2020-10-27 17:56:01

Fine dager på nordvestlandet! Sentralstyret i Venstre har hatt møte i Loen og Petter N. Toldnæs og jeg hadde gleden av å være med Venstres ordfører Lena M. Landsverk Sande på bedriftsbesøk i Vanylven! Jeg er imponert over offensive bedrifter som både sikrer lokal produksjon og verdiskaping - og samtidig er opptatt av å være en del av det grønne skiftet og produsere løsninger for framtida- i hele verden!

Laster...
Laster...