Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Flere tog! Arbeidet med ny nasjonal transportplan pågår for fullt. Venstre vil prioritere jernbane, ikke minst InterCity-utbyggingen. Og Inter City til Fredrikstad må inkludere Fredrikstad stasjon! Klar melding fra Trond Svandal og meg i Fredriksstad Blad:

Postet:
2020-11-03 19:38:53

Delt innhold:
Fredrikstad må ikke gi slipp på ny stasjon
«En fremtidsrettet jernbaneutbygging til Fredrikstad må derfor inkludere både skinner helt inn i byen, og en ny stasjon lagt til sentrum.»