Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Denne uka har jeg fått ny rolle på Stortinget, og går inn i utdannings- og forskingskomiteen. For meg og Venstre handler det om å sikre like muligheter til alle barn og unge, og satse på skolen. Dette gleder jeg meg til! Kunnskap gir folk større frihet til å gjøre egne valg for egen framtid. Kunnskap utjevner sosiale forskjeller slik at alle får likere muligheter. Kunnskap skaper arbeidsplasser, nye produkter og tjenester, løser klimautfordringer og pandemier. Den beste måten å bekjempe utenforskap på er kunnskap, fordi kunnskap gir enkeltmennesker flere verktøy til å bestemme over egen framtid. (Bilde: Første skoledag i 1983 sammen med tvillingbroren min)

Postet:
2020-11-27 21:45:31

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Solveig Schytz