Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Venstre prioriterer kollektivtrafikk, byvekstavtaler og ikke minst baneløsning på Nedre Romerike i arbeidet med nasjonal transportplan! Dessverre skaper Lillestrøm kommune unødig usikkeret om fortetting og byutvikling på Kjeller når de insisterer på å tilrettelgge for veteranfly. Da risikerer vi å gjøre samme feil som ble gjort på Fornebu om igjen om vi ikke har fullt trykk på både fortetting, byutvikling og baneløsning samtidig fra start. Forlengelse av T-banen til Lørenskog er vedtatt. Boye Bjerkholt, Bjørn Ivar Gran og jeg er bekymra for at Lillestrøms manglende vilje til byutviklling på Kjeller slår beina under en baneløsning videre fra Lørenskog mot Lillestrøm og Kjeller. Romerikes blad i dag: https://www.rb.no/mener-noling-fra-lillestrom-kan-sla-beina-under-gigantprosjektet/s/5-43-1452564 (Foto: Steinar Bleken)

Postet:
2020-11-16 18:02:41

Delt innhold:
Venstre prioriterer kollektivtrafikk, byvekstavtaler og ikke minst baneløsning på Nedre Romerike i arbeidet med nasjonal transportplan! Dessverre skaper Lillestrøm kommune unødig usikkeret om fortetting og byutvikling på Kjeller når de insisterer på å tilrettelgge for veteranfly. Da risikerer vi å gjøre samme feil som ble gjort på Fornebu om igjen om vi ikke har fullt trykk på både fortetting, byutvikling og baneløsning samtidig fra start. Forlengelse av T-banen til Lørenskog er vedtatt. Boye Bjerkholt, Bjørn Ivar Gran og jeg er bekymra for at Lillestrøms manglende vilje til byutviklling på Kjeller slår beina under en baneløsning videre fra Lørenskog mot Lillestrøm og Kjeller. Romerikes blad i dag: https://www.rb.no/mener-noling-fra-lillestrom-kan-sla-beina-under-gigantprosjektet/s/5-43-1452564 (Foto: Steinar Bleken)