Beta
Søket ga 268 treff.
2023-08-26 21:41:15

Sirin Stav frå MdG og eg var i debatt om klima og kosthald i dag, i samband med ei kunstutstilling til inntekt for Regnskogfondet.\n\nKjøtt og mjølk frå dei norske drøvtyggarane ku, sau og geit har berga oss i generasjonar\n\nDette er ikkje årsaka til verken klimaproblema eller moderne livsstilssjukdommar.\n\n#norsklandbruk #ku #sau #geit #kjøtt #mjølk #matberedskap #klima

Espen Barth Eide
2023-03-30 16:21:10

RT @miljodir: Seminar om utslipp av #klimagasser fra skog og arealbruk 11. april klokken 10. Fire direktorater leverer rapport til klima- og miljøminister Espen Barth Eide: https://t.co/WwoUAMOrev #miljø #klima @kldep

Avsløring av nye kulturminner, tilpasning til et våtere klima og bedre medvirkning i planprosesser er noe av det den nasjonale detaljerte høydemodellen allerede er brukt til. Se flere eksempler i tre nye karthistorier. https://bit.ly/3LJtM8H #høydemodell #kulturminne #klima #planprosess

Kommunal- og moddep
2022-09-23 10:30:49

Avsløring av nye kulturminner, tilpasning til et våtere klima og bedre medvirkning i planprosesser er noe av det den nasjonale detaljerte høydemodellen allerede er brukt til. Se flere eksempler i tre nye karthistorier. https://t.co/UI6LpUlyKx #høydemodell #kulturminne #klima https://t.co/IDwJIcrHsi

Denne veka samla Toppleiarforum for berekraftsmåla seg for fyrste gong. Toppleiarforum er ein arena for utvikling av felles kunnskapsgrunnlag, deling av beste praksis og drøfting av målkonfliktar, interessemotsetningar og dilemma. Tema som blei diskutert i det fyrste møtet var «Energiforsyning – klima, natur og konkurransekraft».\n\n– Det er ein dagsaktuell problemstilling som viser på ein rekke dilemma og målkonflikter. Energisektoren er ein god stad å starte for Toppleiarforum, seier statsråd Sigbjørn Gjelsvik - Sp.\n\n#bærekraft #klima #energi #natur\n\nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fyrste-mote-i-toppleiarforum-for-berekraftmala/id2917185/

Sofie Marhaug
2022-05-18 18:23:48

RT @TVermes: Hvis #Lågendeltaet verneområde blir ødelagt av firefelts motorvei, antydet @EspenBarthEide på spørsmål fra @SofieMarhaug at veibyggeren kan bygge et alternativt naturområde lik Lågendeltaet! #klima #miljø #spørretimen

Anne Beathe K Tvinnereim
2022-05-03 17:41:07

Inspirerende besøk @CaritasNorge , som gjør en imponerende innsats for å hjelpe flyktninger i Ukraina , naboland og i Norge. Caritas er en viktig samarbeidspartner i vår satsing på #matsikkerhet og #klima . Trenger krafttak for å nå bærekraftsmål 2 om null sult på åtte år https://t.co/Oe1XDqb2Qi

Guro Angell Gimse
2022-01-25 09:49:09

Vi har den kuleste kaffemaskinen 😎🤩#skognæringakyst #klimaskog #klima #bærekraft #næring #norge #skogreising #cofeetime

Arild Hermstad
2022-01-18 20:52:43

RT @FredrikGMyhre: Finn 1 feil, @MarteMP.\n\n@jonasgahrstore @Karoline_Andaur @WWFNorge \n#TFO #klima #dax18 #nrkdebatten \n\nhttps://t.co/JfC7…

Klima- og miljødep
2021-12-17 15:14:16

Klima- og miljøminister @EspenBarthEide: Regjeringen vil at Norge skal lykkes med å gripe mulighetene i det grønne skiftet. De tre hydrogenprosjektene viser på en god måte hvordan @EnovaSF fungerer som fødselshjelp for å få ny klimavennlig teknologi ut i markedet. #klima #miljø

Klima- og miljødep
2021-11-11 10:21:28

#Klimautvalget2050 ønsker innspill. Nå i startfasen ønsker de særlig å vite hva det er nyttig at utvalget ser på - helst før 24. november: https://t.co/xa62TLrWEc #miljø #klima

Utenriksdepartementet
2021-11-05 15:04:01

Så glad blir utviklingsminister når hun nettopp har fått vite at flere rike land har lovet penger til klimafinansiering.    Da vi startet klimatoppmøtet var vi langt unna å nå målet om 100 milliarder USD i klimafinansiering årlig til utviklingslandene, slik vi og andre rike land har lovet gjennom Paris-avtalen. Så har flere og flere land kommet på banen. Foreløpige beregninger viser nå at vi kanskje når målet allerede i 2022. Dette er en milepæl for Glasgow, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.   Dette er oppløftende og helt nødvendig, men det er fortsatt mye som står på spill på klimatoppmøtet....

Klima- og miljødep
2021-11-04 13:37:50

#Klimautvalget2050 inviterer til webinar mandag 8. november for å presentere mandat og foreløpig plan. De skal vise hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn i 2050: https://t.co/ju1WJ8fqwo #miljø #klima

Rødt
2021-11-02 19:03:36

💨 Hva bør gjøres med utslippene til de på toppen? #klima #klimapolitikk #rettferdigmiljøpolitikk

Klima- og miljødep
2021-11-02 16:11:40

Nesten 90 land går sammen for å redusere de globale metanutslippene med 30 prosent innen 2030. Norge bidrar med erfaringer fra kutt i utslipp fra avfall og petroleum: https://t.co/Ya6MpJM3EN #miljø #klima #klimaforhandlingene #COP26

Rødt
2021-11-01 19:00:03

📊 Se nøye på de to figurene. Norsk klimapolitikk handler nesten bare om å kutte den minste av dem. Hva syns du om det? #klima #klimapolitikk #rettferdigmiljøpolitikk

Klima- og miljødep
2021-11-01 10:52:04

Under #klimaforhandlingene i Glasgow (#COP26) diskuterer verdens land om hvordan vi skal håndtere #klimaendringer og redusere globale utslipp av #klimagasser på en rettferdig måte: https://t.co/PHhgEfgLDC #miljø #klima https://t.co/usuom2E2pp

Klima- og miljødep
2021-11-01 08:21:15

#Klimautvalget2050 skal vise hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn i 2050. Utvalget inviterer til webinar mandag 8. november for å presentere mandat og foreløpig plan for arbeidet: https://t.co/ju1WJ8fqwo #miljø #klima

SMK
2021-10-29 15:04:11

RT @kldep: Det trengs et krafttak på #klimafinansiering. Det krever både penger og kompetanse, og dette skal Norge bidra til. Regjeringen dobler derfor Norges årlige finansiering fra 7 milliarder kroner til 14 milliarder: https://t.co/ygEz33GrX7 #miljø #klima #COP26

Klima- og miljødep
2021-10-29 14:47:40

Det trengs et krafttak på #klimafinansiering. Det krever både penger og kompetanse, og dette skal Norge bidra til. Regjeringen dobler derfor Norges årlige finansiering fra 7 milliarder kroner til 14 milliarder: https://t.co/ygEz33GrX7 #miljø #klima #COP26

Laster...
Laster...