Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Det trengs en gjennomgang av voldtektslovgivningen. Loven må oppdateres slik at fravær av samtykke må innlemmes som en del av voldtektsbegrepet. Vi skriver i Aftenbladet i dag: Mette Vabø Tove Hofstad Konstanse Løfors Benedicte Røvik Mia Bruvik Hege Benedicte Blom Stene, Aud Jektvik, Kathrine Nitter Ane Breivik Astrid knudsen Hårstad og Ann Helen Skaanes: https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/86GORw/Venstre-hilser-samtykkeloven-velkommen

Postet:
2020-11-20 10:56:13

Delt innhold:
Venstre hilser samtykkeloven velkommen
NY LOV: Nesten én av ti norske kvinner har blitt voldtatt minst en gang i løpet av livet. Halvparten opplever overgrep før fylte 18 år. Mørketallene er store, og lovverket er mangelfullt. Dersom seksuell omgang uten samtykke i praksis skal bli regnet som voldtekt, og dermed kunne straffes, må ...