Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Det er 20 år siden sist lovverket knyttet til seksuelle overgrep ble oppdatert. Det er på tide med en ny gjennomgang og oppdatering. Og fravær av samtykke må inn som en del av voldtektsbegrepet. Venstres landsstyre har vedtatt en svært viktig uttalelse! Takk til alle som har bidratt til denne:

Postet:
2020-11-01 07:53:31

Delt innhold:
Uttalelse: Ja til samtykkelov - Venstre
Dagens lovverk knyttet til seksuelle overgrep må oppdateres med mål om å innføre et samtykke-begrep i voldtektslovgivningen. Uttalelse vedtatt av Venstres landsstyre 31. oktober 2020…