Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Nye tall viser at flere skoler nå oppfyller lærernormen, at det er flere lærere per elev, og at elevene oftere møter lærere med fordypning i fagene de underviser i. Venstres politikk fungerer 💚 https://www.venstre.no/artikkel/2020/12/17/flere-laerere-per-elev-og-flere-kvalifiserte-laerere-i-skolen/

Postet:
2020-12-20 16:06:28

Delt innhold:
Nye tall viser at flere skoler nå oppfyller lærernormen, at det er flere lærere per elev, og at elevene oftere møter lærere med fordypning i fagene de underviser i. Venstres politikk fungerer 💚 https://www.venstre.no/artikkel/2020/12/17/flere-laerere-per-elev-og-flere-kvalifiserte-laerere-i-skolen/