Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Personopplysninger om deg og meg er en stor handelsvare og big business. Det er en stor utfordring for personvernet. Opplysningene er verdifulle ikke minst fordi de brukes til å målrette skreddersydd reklame mot hver enkelt av oss på internett. Må det være sånn? Nei. Jeg mener Norge må jobbe sammen med EU for regulering og på sikt er forbud mot målretta reklame. Vi bør starte med å forby målretta reklame mot barn og unge. Les i Aftenposten: https://www.aftenposten.no/kultur/i/nA9Xzo/venstre-vil-forby-maalrettet-reklame-mot-barn-og-unge

Postet:
2020-11-23 22:08:24

Delt innhold:
Personopplysninger om deg og meg er en stor handelsvare og big business. Det er en stor utfordring for personvernet. Opplysningene er verdifulle ikke minst fordi de brukes til å målrette skreddersydd reklame mot hver enkelt av oss på internett. Må det være sånn? Nei. Jeg mener Norge må jobbe sammen med EU for regulering og på sikt er forbud mot målretta reklame. Vi bør starte med å forby målretta reklame mot barn og unge. Les i Aftenposten: https://www.aftenposten.no/kultur/i/nA9Xzo/venstre-vil-forby-maalrettet-reklame-mot-barn-og-unge