Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Sitat regjeringserklæringen: "Andre lands ambisjoner i klimapolitikken har stor betydning for Norges mulighet til å nå våre mål. Når en stor aktør som EU skjerper sine mål, utløser det mer teknologiutvikling og omstilling i næringslivet. Regjeringen vil arbeide for at EUs samlede ambisjonsnivå øker til 55%, og melde inn et forsterket norsk klimamål i tråd med EUs ambisjoner." DETTE var det ikke mange som trodde var mulig da Venstre fikk forhandlet det inn i regjeringserklæringen. Men nå skjer det. En særlig takk til Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Terje Breivik som kjempet dette på plass, og til Ola Elvestuen og Sveinung Rotevatn som har fulgt opp som klima- og miljøminister! Politikk virker. #klima

Emneknagger:

Postet:
2020-12-11 10:04:58

Delt innhold:
EU skal kutte 55 prosent av utslippene innen 2030
Innen 2030 skal EU-landene kutte minst 55 prosent av klimagassutslippene. Det nye klimamålet ble vedtatt på toppmøtet i Brussel, tvitrer EU-presidenten.